Tahsilat makbuzuna çek nasıl yazılır?

Tahsilat makbuzu nasıl doldurulur?

  1. Makbuz düzenleyenin adı, soyadı ve unvanı
  2. Makbuz düzenleyen tarafın adresi ve telefonu.
  3. Makbuzun düzenlendiği tarih.
  4. Yazılı ve rakam ile yapılan ödemenin tutarı
  5. Ödemenin yapılma sebebi.
  6. Tahsilatın çekle gerçekleştirilmesi halinde çek numarası ve çekin hangi bankaya ait olduğu.

Tahsilat makbuzu resmi evrak midir?

Tahsilat makbuzu bir mal ya da hizmet alımına ilişkin olarak yapılan ödemenin belgelendirilmesi için kullanılan resmi bir evraktır. Dolayısıyla tahsilat makbuzu hiçbir zaman fatura yerine kullanılamaz. Tahsilatı yapan taraf tahsilat makbuzu düzenlerken, ödemeyi yapan tarafın ise tediye makbuzu düzenlemesi gerekir.

Tahsilat makbuzu hangi nüsha?

Gerekli tüm bilgiler doldurulduktan sonra iki nüsha halinde bulunan tahsilat makbuzu, firma kaşesi vurulduktan sonra tahsilatı yapan tarafça kaşe üstü imzalanarak ilk nüsha ödemeyi gerçekleştiren müşteriye verilirken ikinci nüshayı kişi kendi işletmesi adına muhasebe departmanına teslim eder.

Tahsilat makbuzu hangi durumlarda kesilir?

Tahsilat Makbuzu Hangi Durumlarda Kesilir?

  • Yazar kasadan peşin alınan ödeme sonucu kesilen satış fişi.
  • Kredi kartı ile yapılan ödeme sonucu oluşan kredi kartı slibi.
  • Havale veya EFT ile ödeme yapılmasının ardından oluşan banka dekontu.

Tahsilat makbuzu yasal mıdır?

Tahsilat makbuzunda doldurulmayan bir alan varsa bu alanların çizgi ile kapatılması gerekir. Ticari faaliyet sonucunda parayı alan kişinin belge üzerinde adı ve soyadı geçmelidir. Bu aşamadan sonra makbuz, hukuki olarak yasal bir belge olarak kabul edilir.

Tahsilat makbuzunun aslı kimde kalır?

Firmaların müşterilerine verdikleri hizmet sonucu parayı ödediklerine dair düzenlenen belgeye Tahsilat makbuzu denir. Aslı parayı ödeyen müşteriye verilen ve Tahsilat makbuzu diğer sureti hizmet veren firmada kalır.

Tahsilat makbuzu ne kadar kesilir?

24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluğuna ilişkin olarak hali hazırdaki 8.000 TL’lik had, 2016 yılından geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye indirilmiştir.