Tahliye taahhütnamesi ile kiracı kaç günde çıkarılır?

Kanuna göre tahliye taahhütnamesi kiralanan taşınmazın kiracıya teslim edilmesinden sonra alınabilir. Uygulamada bu süre 15 gün veya 1 ay olarak belirlenebilir. Bu kuralın konulmasının amacı zor durumda kalan kiracıyı korumaktır.

Tahliye Taahhütnamesine tarih atılır mı?

Tahliye taahhüdünün geçerli olmasının bir başka koşulu da, tahliye tarihinin belirli olmasıdır. Tahliye tarihi belirli değilse, tahliye taahhüdü de geçerli değildir. Tahliye tarihi açıkça yazılmalıdır. “Kira sözleşmesinin sonu” gibi bir ibareyi Yargıtay, “belirli tarih” olarak kabul etmemektedir.

Tahliye taahhütnamesini kim yapar?

Taahhütname bu bilgilerin yazılması ile taraflar arasında yapılabileceği gibi noter aracılığıyla da yapılabilmektedir. Tahliye taahhütnamesi noter aracılığıyla yapıldığı takdirde hukuken yapılacak itirazların önüne daha kolay geçilebilecektir.

Tahliye taahhütnamesi noter onaylı olmak zorunda mı?

Tahliye taahhütnamesi noter şartı aranmıyor. Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.

Tahliye taahhüdü ne zaman icraya konulur?

Kiralayanın icra takibi başlatmayı tercih etmesi halinde kiraya veren taahhüt edilen tarihten itibaren 1 ay içerisinde kiracı aleyhine icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi başlatılması halinde icra dairesi kiracıya taşınmazın 15 gün içinde tahliye ve teslimine ilişkin bir ödeme emri gönderecektir.

Tahliye Taahhütnamesine hangi tarih yazılır?

Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir. Kira sözleşmesinin başlangıcı tarihinden en erken bir gün sonra imzalanmış olmalıdır.

Tahliye taahhüdü alt kiracıyı bağlar mı?

Kiracı kiralananı alt kira sözleşmesi ile alt kiracıya kiralasa bile, kiracının yazılı tahliye taahhüdünde bulunduğu durumda kiraya veren ancak asıl kiracıya yönelik tahliye davası açabilir. Asıl kiracı hakkında verilen tahliye kararı, alt kiracıyı da bağlar.

Kiracı tahliye Mahkemesi ne kadar sürer?

Tahliye davasında karar duruşması ile Gerekçeli kararın yazılması ve hakim onayından çıkma süresi 30 gündür. Yukarıda yapılan açıklamalar, anlatılan dava aşamaları ile birlikte değerlendirme yapıldığında Tahliye davasının sonuçlanması için belirlenen makul süre 451 gündür.

Tahliye davaları kesin mi?

İcra Mahkemesi tarafından kiraya verenin tahliye davası kabul edilir ve kiracının tahliyesine karar verilirse kiracı bu kararı üst yargıya taşıyabilmektedir. Tahliye davasında verilen kararın icra edilebilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur.