Tahkim maddesi nedir?

HMK’nın 412. maddesi kapsamında, tahkim sözleşmesi, tarafların, sözleşme veya sözleşme dışı bir hukuki ilişkiden doğmuş veya doğabilecek uyuşmazlıkların tamamı veya bir kısmının çözümünün hakem veya hakem kuruluna bırakılması hususunda yaptıkları anlaşmadır.

Tahkim Sözleşmesi’nin özellikleri nelerdir?

Taraflar Arasında (Mevcut ve Belirli) Bir Hukuki İlişkinin Varlığı

 • Taraflar Arasında (Belirli veya Belirlenebilir) Bir Uyuşmazlığın Olması
 • Karşılıklı Açık ve Kesin Tahkim İradesinin Varlığı a. Tahkim İradesinin Karşılıklı Olması b. Tahkim İradesinin Açık ve Kesin Olması
 • Yazılı Şekil Şartı
 • Tahkim nedir vatandaşlık?

  Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir.

  Tahkim yeri nedir?

  Genel anlamda tahkim yeri yerel mahkemelerin tahkim yargılamasına ne oranda müdahale edeceğini ve tahkimde uygulanacak usul hukukunu belirler. Uygulanacak usul hukuku tarafların farklı bir hukuk kararlaştırmadığı durumlarda tahkim yeri hukukudur.

  Patolojik tahkim şartı nedir?

  Tahkim anlaşmasının hukuken geçerli olarak addedilebilmesi için anlaşmanın, akit tarafların her ikisine de tahkime başvurma noktasında eşit imkanlar sağlıyor olması gerekir. Milletlerarası tahkim hukukunda bu tarz tahkim anlaşmalarına ise patolojik tahkim anlaşmaları denilmektedir.

  Tahkimin unsurları nelerdir?

  Eğer bir tahkimde tüm unsurlar (ihtilâfın esası, tarafların milliyeti, hakemler, uygulanacak hukuk, tahkim yeri) belli bir devlete bağlı ise böyle bir tahkime dayanarak verilen hakem kararı rnillî bir hakem kararıdır.

  Tahkim mahkemesi ne demek?

  Tahkim, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri yerine hakem adı verilen kimseler aracılığı ile nihai olarak çözümlenmesidir. devlet mahkemelerine göre çok daha az masraflı bir yargılama hizmeti sunmaktadır.