Tahkim Kuralları Nedir?

MTO Tahkim Kuralları uyarınca tahkim, tarafsız bir hakem kurulu tarafından, ulusal tahkim kuralları ve New York Sözleş- mesi gibi uluslararası sözleşmeler uyarınca tenfize elverişli ve bağlayıcı bir karar verilmesini sağlayan resmi bir yöntemdir.

Tahkim ne kadar surer?

Hakem kararlarına karşı itirazlar itirazları incelemek üzere oluşturulan itiraz hakem heyetlerince incelenerek en geç iki ay içinde karara bağlanır. İtiraz hakem heyeti tarafından verilen karar üç iş günü içinde Komisyonca taraflara bildirilir.

Tahkim nasıl yapılır?

Tahkime müracaat etmek isteyen taraf, Ofis Yazı İşlerine yazılı olarak talepte bulunur. Bunun üzerine Yazı İşleri, talebin alındığını ve tarihini gösteren bir belgeyi düzenleyip talepte bulunan tarafa verir. Talep üzerine taraflar ilk önce “arabulucu” ya yönlendirilir.

Tahkim Kurulu Kararları ne demek?

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Milletlerarası tahkim Hukuku nedir?

Milletlerarası tahkim –rızai ve bağlayıcı bir uyuşmazlık çözüm yolu olarak– sınır aşan uyuşmazlıkların devlet mahkemeleri dışında çözümlenmesi için bir araç teşkil eder. Tahkim, bilgili olanlar için ola- naklar sunarken tecrübesiz olanlar için tuzaklar içerebilir.

Tahkim mi dava mı?

Tahkimin hukuk sözlüğündeki anlamı, bir anlaşmazlığın ve uyuşmazlığın çözümü için, mahkeme yerine, hakeme başvurulmasıdır. Tahkim (hakeme başvurma), isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu tahkimde,hangi durumlarda hakeme başvurulacağı özel yasalarla belirlenir.

Hakem kararları saklama dosyası nedir?

Tahkime gidilen uyuşmazlıkların tamamı hakkında hakem veya hakem kurulu (kısaca “hakem”) tarafından karar verildikten sonra tahkim dosyası ve nihai hakem kararı kural olarak hakemin kendisi veya tahkim kurumsal ise tahkim kurumu tarafından saklanır.

Tahkim süreci nasıl işler?

Hakem veya hakem kurulu belirlendikten sonra ilgili hakem veya hakem kuruluna tahkim talebinde bulunulur. Bu talep karşı tarafa ulaştırılır. Tahkim talebinin karşı tarafa ulaşmasıyla beraber de dava açılmış sayılır.

Tahkim Kurulu nedir ne işe yarar?

Tahkim Kurulu, TFF Statüsü ve ilgili talimatlar uyarınca karar verme yetkisine sahip kurul ve organlar tarafından verilecek kararları nihai olarak inceleyerek münhasıran karara bağlar. Tahkim Kurulu kendisine yapılan başvuruları kesin ve nihai olarak karara bağlar ve bu kararlar aleyhine yargı yoluna başvurulamaz.