Tahakkuk fişi numarası nedir?

Vergi mükelleflerine gönderilen tahakkuk fişi içerisinde bazı bilgilerin bulunması zorunludur. Buna göre tahakkuk fişinde vergi hesabı, vergi matrahı, verginin tam miktarı, tahakkuk fişinin tanzim edildiği tarih ve tahakkuk fişi sıra numarası yer alır.

Tahakkuk fişinde mahsup edilen nedir?

Tahakkuk eden : Satırdaki vergi türü için tahakkuk eden tutardır. Mahsup edilen : Satırdaki işlem için ödenen vergi tutarıdır.

Vergi dairesinde tahakkuk ne demek?

Verginin Tahakkuku, verginin kesinleşmiş olması durumu, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenecek hale gelmesi olarak ifade edilir. Kısaca Verginin Tahakkuku ifadesi, vergi borcunun kesinleşmesi durumudur.

SGK Tahakkuk fişi ne demek?

Vergi daireleri, SGK ve diğer devlet kurumları tarafından, bu kurumlara yapılacak tahakkuk eden ödemelerin tahsilatı için düzenlenen bir tür ödeme belgesidir. Mükellef veya borçlu, tahakkuk fişinde belirtilen vergi /ceza veya SGK primi tutarını yine tahakkuk fişinde belirtilen son ödeme tarihinde ödemekle yükümlüdür.

Tahakkuk kesmek ne demek?

Tahakkuk etmek, gerçekleşmek anlamına gelmektedir. Tahakkuk etmiş durumda olan bir vergi ya da borç geçerli niteliğe sahip durumda olan belgelere dayalı bir biçimde ve ayrıntılı bir şekilde hesaplanmış durumda olan ve ödenebilir bir hale gelmiş olan vergi yahut borç tutarı anlamına gelmektedir.

Tahakkuk numarası nereden öğrenilir?

“Tahakkuk Bilgileri Sorgulama” hizmeti için sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. e-Devlet Kapısı’nın adresi www.turkiye.gov.tr’dir.

Tahakkuk ne işe yarar?

Öncelikle tahakkuk kelimesi anlamı itibariyle gerçekleşme ve yerine getirme manasına gelir. Vergi tahakkuku olarak ifade edildiği durumda ise tarh ve tebliğ edilmiş durumdaki bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesi halini ifade eder.

Vergilemede tebliğ nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 21’inci maddesine göre tebliğ, “vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesi”dir. etkileyerek vergi alacağının sorunsuz bir şekilde tahsilini engelleyecektir.