Stokların satın alma maliyetleri kapsamında neler yer alır?

11. Stokların satın alma maliyeti ; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler(firma tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir.

Stok maliyeti ne giren unsurlar?

Stok bulundurma maliyeti: Depo giderleri, kira, elektrik, ısıtma/soğutma, sigorta, hasarlı ya da bozulmuş mallar ve stoğa bağlanan para ile stoğun bekleme süresince bu bağlanan paranın uğradığı faiz kaybı gibi maliyetler, stok bulundurma maliyetleri olarak ele alınır.

Dönüştürme maliyetleri nelerdir?

Literatürde direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik maliyetlerinin toplamına birincil maliyetler, direkt işçilik ve genel üretim maliyetlerinin toplamına dönüştürme maliyetleri adı da verilmektedir.

TMS 2 ne demek?

TMS 2-Stoklar Standardı’na göre, stoklar üretimin belirli aşamalarında net gerçekleşebilir değer üzerinden ölçülür. TMS 2-Stoklar Standardı’na göre; stokların zarar görmesi, teknolojik gelişmeler nedeniyle kısmen veya tamamen değerini kaybetmesi ya da satış fiyatının düşmesi durumunda geri kazanılamayabilir.

Türkiye Muhasebe Standartları ne demek?

1994 yılında TÜRMOB tarafından “Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu” (TMUDESK) oluşturulmuştur. Kurulun amacı, tüm ülkede faaliyette bulunan işletmelerin ve diğer kuruluşların mali tablolarının düzenlenmesini esas almak, muhasebe ilkelerinde tek düzeni gerçekleştirmektir (Yalkın, 1997: 13).

Stok unsurları nelerdir?

Stok Türleri – Envanter Tipleri

  • Lokasyonuna Göre. Hammadde stoku, yarı mamül stoku ve Bitmiş Stok olarak üçe ayrılır. 1.1.
  • Kullanım Amacına Göre. Tampon Stoku, Emniyet Stoku ve Çevrim Stoku olarak üç ana sınıfa ayrılır. Çekme Sistemlerinin kurgulanmasında kritik önem taşımaktadır.