Stok devir hızı nedir nasıl yorumlanır?

Stok devir hızı nasıl hesaplanır? Bu verinin hesaplaması yapılırken; yıl içerisinde satılan ürün maliyetinin dönem başı stoklar ile dönem sonu stokların ortalamasına bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Ortaya çıkan bu sonuç, bu süreç içerisinde firmanın kaç kez stoklarını yenilediğini göstermektedir.

Stok devir hızı oranı nasıl bulunur?

Stok devir hızı formülü Stok Devir Hızı = (Satılan Malların Maliyeti / (Başlangıç Stok Değeri + Dönem Sonu Stok Değeri) / 2 formülü ile bulunabilmektedir. Formül sonrası çıkan sonuç stoklar kaç gün ortalamasında elden çıkarıldığını gösterir.

Ticari alacak tahsil süresi nasıl hesaplanır?

Böylece bir ay içinde ticari alacakları 11000 liraya yükselmiştir. Ay sonunda 6000 lira tahsilat gerçekleştiren firmanın 6000 TL ticari alacağı kalmıştır. Bir aylık işlem sürecinde gerçekleştirilen bu satış ve tahsiller ile elde edilen verilere göre alacak tahsilat süresi= ( 6000 / 3000 ) x 30=60 gün olacaktır.

Dönen varlık devir hızı nedir?

Dönen Varlık Devir Hızı: İşletmelerin dönen varlıklarını ne derece etkin kullandığını gösteren bir orandır. Oranın yüksek çıkması, işletmenin dönen varlıklarının yeterli miktarda olmadığını, düşük çıkması ise gerekenden fazla miktarda olduğunu göstermektedir.

Duran varlık devir hızı nedir?

Maddi duran varlık devir hızı oranı, işletmenin maddi duran varlıklara aşırı yatırım yapıp yapmadığını, işletmede atıl kapasite olup olmadığını ölçen bir orandır. Oranın yüksek olması, maddi duran varlıkların kapasitelerinin üstünde kullanıldığını gösterir.

Alacak devir hızı oranı nasıl hesaplanır?

Alacak devir hızı oranı, net satışların ortalama stoklara bölünmesi ile hesaplanır ve bir dönem içinde alacakların kaç katı kadar satış yapıldığını gösterir. Daha doğru bir hesaplama yapılmak isteniyorsa, net satışların yerine kredili satışların kullanılması gerekir.

Satış devir hızı nasıl hesaplanır?

Stok devir hızı formülü Stok Devir Hızı = (Satılan Malların Maliyeti / (Başlangıç Stok Değeri + Dönem Sonu Stok Değeri) / 2 formülü ile bulunabilmektedir. Formül sonrası çıkan sonuç stoklar kaç gün ortalamasında elden çıkarıldığını gösterir. Çıkan sonuç üzerinden sabit bir analiz yapılamaz.