SSK başlangıç yaşı kaç?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre, uzun vadeli sigorta olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm (MYÖ) sigortasına tabi çalışmak, sigorta başlangıcı olarak kabul ediliyor. 18 yaşından önce sigortalı çalışmaya başlayanların sigortalılık sürelerinin 18 yaşını doldurdukları …

Çıraklık sigortası emeklilik için sayılır mı?

Ortaöğretim ve yükseköğretim dönemlerinde yapılan stajlarda emekliliğe esas olan uzun vadeli primler ödenmediği, sadece kısa vadeli sigorta primi ödendiği için sigorta başlangıcı olarak kabul edilmemektedir.

16 yaş sigorta girişi olur mu?

5510 ve mülga 506 sayılı Kanunlara göre 18 yaşının altındaki işe giriş sigorta süresinin başlangıcı olarak sayılmaz. Ancak 18 yaşın altındaki çalışmalar, kişilerin SSK kapsamındaki sigortalılıkları hesaplanırken prim ödeme gün sayısına eklenir.

18 yaş altına devlet bakıyor mu?

* Anne veya babası hayatta olup genel sağlık sigortası kapsamında olan 18 yaş altındaki tüm gençler sağlık hizmetlerini anne veya babası üzerinden alabilmektedirler. * Anne ve babası hayatta olmayan 18 yaş altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ise devlet tarafından ücretsiz genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır.

Çıraklık sigortası normal sigorta başlangıcı sayılır mı?

Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.

Çıraklık eğitimi sigorta başlangıcı sayılır mı?

Çırak sigortasında kişileri emekli eden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına prim ödenmediğinden emeklilik açısından sigorta başlangıcı sayılmıyor. Çırak sigortasında kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çırak, iş kazası ve meslek hastalığı yönünden güvenceye alınıyor.

Lise öğrencisi sigortalı çalışabilir mı?

Şartlar uygunluk gösterdiğinde 18 yaşın altında bir kişi çalışabilir ve sigortalı olabilir. Yani normal bir çalışan için yapılan tüm sigorta işlemleri, 18 yaş altı bir kişi içinde yapılmalıdır. Kişi 18 yaş altı olduğu için ilk sigortalılık tarihini etkilememekte olup prim günleri geçerli sayılmaktadır.