Sözleşme vasiyetname ne tür hukuki işlemlerdir?

Vasiyetname ve miras sözleşmesi, şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflardır. Miras sözleşmesi ise; kişiye bağlı, miras bırakanın ölümünden sonra sonuç doğuran, fakat tek taraflı bir irade beyanıyla dönülemeyen ve karşılıklı irade beyanlarını içeren akdi (sözleşmesel) nitelikte bir hukuki işlemdir.

Miras sözleşmesi yapma ehliyeti nedir?

Miras sözleşmesinde ölüme bağlı tasarrufta bulunan tarafın miras sözleşmesi yapma ehliyeti olmalıdır. Dolayısıyla, yukarıdaki birinci örnekte Bay M tam ehliyetli olmalıdır. Ayırt etme gücüne sahip olmalıdır, ergin olmalıdır ve kısıtlı olmamalıdır. Diğer taraf ise genel ehliyet kurallarına tabidir.

Vasiyetname nasil bir hukuki islemdir?

Vasiyetnameler tek taraflı olarak yapılan ölüme bağlı tasarruf işlemleridir. Vasiyetnamelerde irade beyanının karşı tarafa ulaşmasına ve karşı tarafın da bunu kabul etmesine gerek yoktur. Vasiyet eden kişi bu işlemleri ölümünden sonra sonuç doğuracak şekilde yapmaktadır.

Ivazsız miras sözleşmesi nedir?

Mirastan feragat sözleşmesi, miras bırakan ile mirasçısı arasında yapılan ve mirasçının miras hakkından vazgeçmesine ilişkin bir sözleşmedir. İvazlı feragat sözleşmelerinde, mirasçı, bir ivaz (menfaat) karşılığında, beklenen hakkından (miras hakkından) vazgeçmekte, miras bırakanın mirasçısı olmamayı kabul etmektedir.

Miras sözleşmesi şekil şartı nedir?

Ancak kısaca miras sözleşmesinin şekil şartlarını yani noterde ne gibi işlemler yapılacağını aşağıdaki gibi sayabiliriz: Miras sözleşmesinin taraflarının aynı anda noter önünde bulunmaları Noterin miras sözleşmesindeki beyanları yazması ve metnin okunması Miras sözleşmesi taraflarının metni tanıklar önünde imzalamaları

Miras sözleşmesi kimler arasında yapılır?

Miras sözleşmesi, miras bırakan ve miras bırakılan kişinin aynı anda noter huzurunda isteklerini belirterek sözleşme imzalamasıyla gerçekleşiyor. Kendisine miras bırakılan kişi, miras bırakan kişi hayatta iken vefat eder ise yapılan anlaşma iptal oluyor.