Sosyal Medyada neler tacize girer?

Sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli ifadeler, cinsel içerikli sözler, işaretler, çıplak vücudun teşhir edilmesi, cinsel konulu ses kayıtları, görseller, cinsel organ fotoğrafları, videolar veya görüntülü konuşma sırasında sergilenen eylemler, cinsel taciz suçuna vücut verir.

Teşhir suretiyle ne demek?

Kanun koyucu, “Teşhir suretiyle” ibaresi ile neyi kastetmiştir ve neyin teşhiri cinsel taciz suçunun nitelikli hali sayılmıştır. Sergilemek, göstermek anlamına gelen teşhir, neyin mağdura gösterilmesi suretiyle cinsel amaçlı tacizde bulunulduğunun tespitinde zorluğa neden olmaktadır.

Arkadaşlık isteği göndermek suç mu?

Yıldız, “Hiç tanımadığı birine sosyal medyada arkadaşlık isteği göndermenin ya da mesaj göndermenin hukuki bir sakıncası var mı?” sorusuna ise, şu yanıtı veriyor: “İçeriği suç oluşturmuyorsa sadece mesaj atılması ya da arkadaşlık isteği göndermek suç oluşturmaz.

Basit cinsel saldırının cezası kaç yıl?

Buna göre, basit cinsel saldırının yargılamasını şikayete bağlı olarak kabul etmiş ve sarkıntılık seviyesinde kalması halinde 2 ila 5 yıl; basit cinsel saldırı (dokunma, elleme, sıkma vs.) olarak kalması halinde 5 ila 10 yıl arasında ceza öngörmüştür.

Cinsel saldiri suçu nedir?

Cinsel saldırı suçu, cinsel arzuları tatmin amacıyla bir kimsenin vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunulması ile oluşur (TCK md.102). Örneğin, rızası dışında bir kimseyi öpmek, dokunmak vb. gibi davranışlar sarkıntılık suretiyle basit cinsel saldırı suçu olarak kabul edilir.

TCK 105 para cezası ne kadar?

Cinsel taciz suçu, 5237 sayılı TCK’nun 105. maddesinin suç tarihindeki halinde; “ ( 1 ) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.

Tanımadığın birine mesaj atmak suç mu?

Türk Ceza Kanunu’na göre kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın hukuka aykırı olarak alenen ifşa eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Suç oluşturan bir durum yokken bu şekilde mesajları ifşa etmek hukuka uygun değil.

Tacizin cezası kaç yıl?

İlgili suçun çocuğa ilişkin bir cinsel taciz suçunun işlenmesi halinde 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. İlgili suçun düzenlendiği TCK 105. Maddesinin 2. Fıkrasında nitelikli hallere yer verilmiştir.

Hangi hareketler tacize girer?

Bağırmak, tehdit etmek, hakaret etmek, küfür etmek; kişinin duygu, düşünce, davranış, inanç ve seçimleri ile alay etmek, başkalarının yanında kişiyi aşağılamak veya azarlamak, “isim” takmak; kişiyi onaylamamak, destek vermemek, onunla konuşamamak, yıkıcı şekilde eleştirmek, kişi için önemli konuları konuşmamak ve …