Sokratesin Savunması ne anlatmak istiyor?

Platon’un Sokrates’in Savunması adlı eserinde anlattığı kadarıyla Sokrates, şehrin tanrılarına inanmamak onların yerine başka tanrılar koymak ve böylece gençliği zehirlemekle suçlanır. Sokrates bu suçlamalar sonucunda ölüme mahkûm edilir. Sokrates, yazılı bir kaynak bırakmamıştır.

Sokrates i kaç yargıç yargıladı?

O, ‘eğitiyorum’ bahanesiyle gençlerin ruhunu kirletiyordu. Suçludur” dedi. Sokrates’in “suçlu” olduğuna hükmedenler, idam cezasına ise karşı çıktılar. Sonuçta hakimlerden 5’i Sokrates’i suçlu, 5’i ise suçsuz buldu.

Sokratesin Savunması neden yazıldı?

Sokrates’in Savunması (Grekçe: Άπολογία Σωκράτους, Apología Sokrátus), Yunan filozof Platon tarafından yazılmış, Sokrates’in bir grup Atinalı tarafından kentin tanrılarına inanmaması ve gençlerin ahlakını bozması iddialarıyla suçlanışı, Atina demokrasisi tarafından yargılanma ve cezalandırılma sürecini konu alan …

Sokratesin Savunması kurgu mu?

Savunma yorumcular tarafından sıklıkla çok az, hatta hiçbir felsefi ana fikre sahip olmamakla eleştirilir. Oysa yukarıda sunulan öykü Savunma’nın sadece kurgusal iskeletidir. Platon’un mahkeme önüne çıkardığı Sokrates’in kendisinden çok, onun hakikati ortaya çıkarma yollarıdır.

Sokrates kendisini niçin bir at sineği olarak görmüştür?

Çarşı pazar gezip sokaklarda insanlara nutuk vererek değil de, düşünmeleri, sorgulamaları için sorular yönelten Sokrates, insanları uyuşukluklarından çıkartarak kendilerine gelmeleri için bir nevi rahatsızlık verirmiş, daha doğrusu insanları düşünmeye kışkırtırmış kendi tabiriyle, kendi için “at sineği” metoforunu …

Sokrates’in felsefi görüşleri nelerdir?

Sokrates felsefesi bir ahlak, bir yaşama felsefesidir. Sokrates’e göre insanı kötülüğe sürükleyen bilgisizliğidir. “kimse bilerek kötülük yapmaz.” Sözü ile kişinin iyi bir yaşam sürmesini bilgi sahibi olmasına bağlamıştır. Bilgi edinen kişi erdeme sahip olacaktır.

Sokratesin hocası kim?

Aristo’nun hocası Platon’un hocasıdır Sokrates. MÖ 469 – MÖ 399 yılları arasında yaşamış, gelmiş geçmiş en büyük felsefecilerden biridir.

Sokrates neden mahkemeye çıktı?

Sokrates’in mahkemesi (MÖ 399), filozofun iki suçlamadan suçunu belirlemek için yapıldı: Atina panteonuna karşı asebeia (dinsizlik) ve şehir devletinin gençliğinin yozlaşması; suçlayıcılar Sokrates’in iki dinsiz eylemine atıfta bulundular: “şehrin kabul ettiği tanrıları tanımamak” ve “yeni tanrılar oluşturmak”.

Platon devlet kitabını neden yazdı?

Devlet (Grekçe: Πολιτεία, Politeía), Sokrates’in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatan Platon’un bir eseridir. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bir metindir.