Size yapılan şantajdan nasıl kurtulunur?

Bu nedenle şantajdan kurtulmak isteyen kişi, ilk olarak bir ceza avukatına danışmalıdır. Kendisine şantaj yapanlarla ceza avukatı ile birlikte iletişime geçmeyi denemelidirler. Avukat, şantaj faillerine gerekli açıklamaları yapacak ve bunu sonlandırmalarını aksi halde kendilerinin zararlı çıkacaklarını belirtecektir.

Ortam dinlemenin cezası nedir?

Aleni olmayan konuşmalardan kaydedilerek elde edilen verilerin hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilmesi suçunun cezası; 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 4 bin güne kadar adli para cezasıdır. Yani, fail hem hapis cezası ile hem de adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

Sizi şikayet edeceğim tehdit mi?

Bir haksızlığa uğrayan kişinin, karşı tarafa “sana dava açacağım, savcılığa şikayet edeceğim” vesaire sözleri tehdit olarak değerlendirilemez. Zira burada kişi hak arayışına gireceğini bildirmektedir.

Telefonda hakaret etmek suç mu?

İleti Yoluyla (Mektup, E-mail, Whatsapp Mesajı, SMS, Telefon Konuşması) Hakaret Suçu. 5237 sayılı TCK’nın 125/2 maddesi, ileti yoluyla hakaret edilmesini suç olarak kabul etmiştir. İleti yoluyla işlenen hakaret suçunun cezası da üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıdır.

Şantaja uğruyorum ne yapmalıyım?

Herhangi bir şekilde şantaja uğruyor ve baskı altında tutuluyorsanız, bir şeylerin ortaya çıkacağı korkusuyla hareket etmemek gerekiyor. Bu durumu yaşayan kişi ve kişilerin savcılığa ya da polis ekiplerine konuyla ilgili bilgi vermesi ve suçlu şahsın yakalatılması gerekiyor.

Şantaj cezası ne kadar?

Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır (TCK m.107/1).

Telefonda ses kaydı yapmak suç mu?

Kişinin kendi katıldığı dialog ve görüşmelerin ses kayıtlarını haberli ya da habersiz alması suç değildir. Yargıtay kararları da bu şekildedir.

Telefon ses kaydi delil mi?

Ses kayıtlarının hukuka uygun olabilmesi için karşı tarafın izni olması gerekmektedir. TCK’nin 5237 sayılı kararına göre ” Özel Hayatın Gizliliğinin Korunması” kapsamında gizli çekilen ses kayıtları veya videolar suç unsuru sayılmaktadır Hukukun öngördüğü biçimde elde edilen kayıtlar mahkemelerce kabul edilir.

Tehdit edene karşı ne yapmalı?

Kişilerin tehdit suçuyla karşı karşıya kaldıklarında vakit kaybetmeden harekete geçmeleri bizzat ya da bir avukat aracılığı ile hukuki ve cezai süreci başlatmaları gerekmektedir. Unutmayın tehditin sonu gelmez, tehdite boyun eğerseniz kendinize özsaygınızı da yitirirsiniz.