Site yönetimine aday çıkmazsa ne olur?

Site yönetimine aday çıkmazsa ne olur? Kat malikleri, yönetim kurulu seçiminde anlaşamazsa, herhangi bir yönetici atayamazsa bu halde kanunun yaptırım gücü devreye girmektedir. Apartman yönetmeliğinin uygulanabilmesi için yönetici atanması şarttır.

Kimse apartman yöneticisi olmak istemezse ne olur?

Kimsenin apartman yöneticisi olmak istememesi durumunda, hiçkimse apartman yöneticisi olması için zorlanmıyor. Apartmandaki kat maliklerinden biri tarafından sulh hakiminden ücreti karşılığında bir yönetici ataması istenebiliyor.

Apartman kararları kaç kişi ile alınır?

Madde 30 – Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından 1 fazlasiyle toplanır ve oy çokluğuyla karar verir.

Apartmanda yönetici yoksa cezası nedir?

Yöneticinin ad ve soyadı ile iş ve ev adresinin ana gayrimenkulün kapısı yanına veya girişte görülecek bir yere çerçeve içinde asılması gerektiğinin altını çizen Hakan Erilkun, “Bu yapılmazsa, yöneticiden veya yönetim kurulu üyelerinin her birine, ilgilinin başvurması üzerine aynı mahkemece, 50 TL’den 250 TL’ye kadar …

Apartman yöneticisi olmak zorunlu mudur?

Apartman yöneticiliği yapmak zorunlu mudur? Apartman yönetiminin oluşturulması Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre apartmanda sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda zorunlu oluyor. Apartman yöneticisi Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bu görevinden istifa etme hakkına sahip oluyor.

Yönetici olmak zorunlu mu?

Kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre, bir anagayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölümün olması durumunda yönetici atanması zorunlu oluyor.

Yönetici toplantı yapmazsa ne olur?

Apartman yöneticisinin toplantı yapmamasına karşın, kat malikleri imza toplayarak, genel kurulu toplantıya çağırabiliyor. Kat maliklerinin isteği üzerine bu konuda Sulh Mahkemesi’ne başvurabiliyor.

Bina yönetimi kaç kişi ile karar alır?

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler.

Bina yönetiminde kararlar nasıl alınır?

Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasiyle toplanıyor. Toplantıda görüşülen maddeler oy çokluğuyla karara bağlanıyor. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantı, en geç onbeş gün sonra yapılıyor.

Apartmanda yönetici olmak zorunda mı?