Şirket ismi yabancı olabilir mi?

İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibarelerin Türkçe olması kaydıyla ticaret unvanınızı serbestçe (yabancı dilde) belirleyebilirsiniz. Seçeceğiniz ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir ama ülke adlarının kullanılabilmesi için o ülkenin yetkili makamlarından izin almak gerekir.

Firma adı nasıl alınır?

Marka tescili yapmak için 2 seçeneğiniz bulunmaktır; Kendiniz TPE (Türk Patent Enstitüsü) sitesine giderek online başvuru yapabilirsiniz veya TPE’nin Marka Vekillerinden (Yetkili Patent Ofisleri) aracılığıyla başvurunuzu yapabilirsiniz.

Şirket Ünvanı nasıl olmalı?

Türüne göre şirket unvanı seçimi

  1. Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburi.
  2. Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadını, şirketi ve şirket nevini gösterecek bir ibareden oluşması gerekiyor.

Şirket ismi neden önemli?

Şirket isimleri oldukça önemlidir; çünkü kullanacağınız ismin akılda kalıcı olması ve tüketiciler tarafından benimsenmesi gerekir. Bu sebeple de bir iş kurarken ki en zor aşamalardan biri de isim bulmaktır.

Limited şirket ünvanı nasıl olmalı?

Türüne göre şirket unvanı seçimi

  • Şahıs işletmelerinde ticaret unvanı seçilirken şahsın ad ve soyadını kullanması mecburi.
  • Kolektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya hiç olmazsa ortaklardan birinin adı ve soyadını, şirketi ve şirket nevini gösterecek bir ibareden oluşması gerekiyor.

Şirket Ünvanı nasıl yazılır?

TICARET ÜNVANI, GERÇEK KIŞILERDE, TICARET ŞIRKETLERINDE, DIĞER TÜZEL KIŞI VE DONATMA İŞTIRAKI ILE ŞUBE. Gerçek kişi tacirlerin ünvanı onların ad ve soyadlarından meydana gelir.Ad ve soyad kısaltılmaksızın bütün harfleriyle yazılır.Ad ve soyadına uygun ekler yapılabilir.

Marka oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir?

Markanız ürün veya hizmetinizi temsil edeceğinden, tüketicinin zihninde olumlu bir izlenim bırakacak özellikte olmalıdır. Ayırt edici olmalıdır. Kolay olmalıdır ve tüketici tarafından kolay telaffuz edilebilecek, kulağa hoş gelecek, unutulmayacak bir şekilde belirlenmelidir.

Isimler nasıl tanımlanır?

İsim, özel-genel (cins), canlı-cansız, somut-soyut tüm varlık, kavram ve olayları karşılayan sözcüklerdir. Sıfat, zarf, zamir gibi kelime grupları isim soylu kelimeler olarak kabul edilir.

İsim hakkı alma nedir?

İsim Hakkı; İşletme sahibi veya şahısların ürün veya hizmetlerine verdiği ada isim hakkı denilmektedir. Genel olarak isim hakkı olarak bilinse de aslında bu konu marka tescilidir. İşletmeler veya şahıslar ürün ve hizmetlerine verdikleri isimleri ancak koruma altına alması durumunda bu hakka sahip olabilmektedirler.

Marka ismi almak ne kadar?

Buna göre, e-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri 10,76 lira, marka tescil ücreti 321,61 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri 2,29 lira oldu. Tasarım tescil başvuru ücreti ise 54,24 lira olarak tespit edildi. Tebliğ 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girecek.