Şirket Avukatı neler yapar?

Şirket Avukatı Ne İş Yapar?

  • Şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm hukuki prosedürlerde yol gösterir.
  • Şirketin hazırladığı tüm sözleşmeleri düzenler, karşı taraftan gelen tüm sözleşmelerin kontrolünü sağlar.
  • Şirketin sermaye arttırma veya azaltma işlemlerini yürütür.

Her şirketin avukatı olur mu?

Limited şirketlerde veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmamaktadır.Sermaye şirketleri içerisinde yalnızca yukarıda izah edilen özelliklere sahip anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

Şirket avukatı ne kadar alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Kıdemli Avukat 4.600 9.160
Şirket Avukatı 2.880 7.050

Şirket avukatı nasıl seçilir?

Şirket avukatları genel olarak, şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlarda deneyimli, mesleki bilgi birikimi olan kişilerden seçilir. Mesela; çok uluslu firmaların şirket avukatlarının, uluslararası hukuksal mevzuatlar konusunda da yetkin ve bilgili olmaları istenir.

Şirketlerde hukuk departmanı ne iş yapar?

Hukuk müşaviri, şirket veya kamu kurumuna, hükümet düzenlemeleri, sözleşmeler ve vergi gibi iş faaliyetleri ile ilgili yasal konularda tavsiyede bulunur. Bireysel veya kurumsal yasal faaliyetlerin denetimini sağlar. Dava sırasında müvekkillerini temsil eder.

Hangi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu var?

Avukatlık Kanunu’nun 35/3. maddesine göre; Türk Ticaret Kanununun da ön görülen esas sermaye miktarının beş katı veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler yani sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan A.Ş ‘ler sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır.

Limited şirket avukat zorunlu mu?

Avukatlık Kanunu’nun 35.maddesine göre limited şirketlerde veya adi şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Zorunlu olmaması avukat bulundurulmasına engel değildir. Hak kaybına uğramamak için bir avukattan hukuki destek almakta her zaman fayda vardır.