Silah Ruhsat onaylandı ne kadar sürem var?

Satın alınan veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, harç ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.

Silah bulundurma ruhsatı için sağlık raporu nereden alınır?

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu).

Silah ruhsat süresi ne zaman başlar?

Silah taşıma ve bulundurma ruhsatlarında süre Valilik onay tarihinden itibaren başlar. 5 yıl sonra aynı tarihte sona erer. Yeni ruhsatın geçerlilik süresi önceki ruhsata ait sürenin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Yivsiz av tüfeği harcı ne kadar?

**Müracaat esnasında getirilen evrakların geçerlilik süresi 6 aydır. 5-) Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatname Harcı (2021 yılı için 58.90 TL.)

Silah ruhsatı için sağlık raporunda nelere bakılır?

Silah ruhsatı ( tabanca ) raporlarının “Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB, Dahiliye dallarını” kapsayacak şekilde sağlık kurulu raporu olarak verilmesinin yasal olarak düzenlenmesine rağmen; yine silah kullanılması için verilen askerliğe elverişlilik ve yivsiz av tüfeği raporunun ise tek hekim raporuyla …

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı olan kişilere ait mermi bulundurma veya taşıma suçu?

Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı olan kişilere tanınan mutat miktarda (olağan miktarda) mermi sahibi olma hakkı dışında mermi satın almak, bulundurmak veya taşımak suçtur (6136 sayılı Kanun m. 13). Ruhsatsız mermi bulundurma veya taşıma suçunun ispatı; ele geçirilen mermilerin patlatılarak sağlamlıklarının test edilmesiyle anlaşılır.

Yasa koyucu, ruhsatsız silahın taşınmasını suç teşkil etmektedir.?

Yasa koyucu, ruhsatın yenilenme süreci bitene kadar silahın taşınmasını suç saymıştır. Ruhsat süresinde yenilenmediği takdirde bulundurma veya taşıma ruhsatlı silah, ruhsatsız silaha dönüşerek suç teşkil eder. Yargıtay, 6136 sayılı Kanun’un 13. maddesinin uygulamasında sayı veya nitelik bakımından vahim silah kavramını şu şekilde açıklamaktadır:

Taşıma ruhsatlı bir silahın ruhsat süresi dolmasına rağmen taşınması gerekir.?

Taşıma ruhsatlı bir silahın ruhsat süresi dolmasına ve ruhsat yenilenmemesine rağmen taşınması halinde de aynı maddedeki ruhsatsız silah taşıma suçu oluşur. Yargıtay, taşıma ruhsatı olan silahın kısa süreliğine bir başkası tarafından taşınmasını suç olarak kabul etmemektedir.

Yargıtay uyarınca ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya satın alma suçu?

Yivli av tüfeği, 6136 sayılı Kanun’un 4. maddesinin 4. fıkrasına göre ruhsata tabi tutulmuştur. Yargıtay uygulamasına göre ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya satın alma suçunun ispatı açısından şu hususlara dikkat edilmelidir:

Silah Ruhsat onaylandı ne kadar sürem var?

Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, bulundurma harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.

Bulundurma ruhsatlı silahı taşımanın cezası nedir?

Taşınan, satın alınan veya bulundurulan silahın tüfek veya seri ateşli kısa sürede çok sayıda ve etkili biçimde mermi atabilen tam otomatik veya dürbünlü tabanca veya benzerleri olması halinde, suçun cezası 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5000 güne kadar adli para cezasıdır (6136 sayılı Kanun m.13/2).

Silah ruhsatı yenilemek için ne gerekli?

SİLAH (BULUNDURMA) RUHSATI Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

  • Kaymakamlık Makamına hitaben yazılmış dilekçe,
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı,
  • Arşivli sabıka kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından)
  • Sağlık raporu (tam teşekküllü hastaneden kurul raporu),

Av Tüfek Ruhsatı kaç günde çıkar?

Tüfek Satın Alma Belgesi Kaç Günde Çıkar Genel olarak başvurular 10-15 gün içerisinde sonuçlanmakta ve belgeler alınmaktadır ancak bölgeye ve yoğunluğa göre bu süre değişiklik gösterebilir.

Yivsiz av tüfeği harcı ne kadar?

2021 Yılı Harç Ücretleri

RUHSAT TÜRÜ SÜRESİ HARÇ ÜCRETİ
Silah Taşıma Ruhsatı 5 Yıl 7.606.00 TL
Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı 5 Yıl 2.434.00 TL
Yivli Av Tüfeği Taşıma Ruhsatı 5 Yıl 7.606.00 TL
Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi 5 Yıl 58.90 TL

Kurusıkı silahın cezası ne kadar?

Kurusıkı Tabanca Taşımanın Cezası Nedir? 5729 sayılı kanunun 3 maddesine aykırı kuru sıkı tabancayı taşımak suç değil idari yaptırıma tabidir. Yani kanuna aykırı olarak kuru sıkı silahı taşıyan kişiye idari para cezası kesilir. Kanuna göre kesilecek idari para cezası 500 Tl dir.

Bulundurma ruhsatlı silah arabada taşınır mı?

Böyle bir şey mümkün mü? Bulundurma ruhsatlı silahınızı ancak ruhsatınızda yazılı adreste bulundurabilirsiniz. Silahın arabada bulundurması diye bir şey söz konusu değildir.

Silah bulundurma ruhsatı ne demek?

Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler, ikamet ettikleri il valiliğine müracaat ederler. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.

Yivsiz av tüfeği taşınabilir mi?

YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeğini ikametinizde bulundurabilir veya ruhsatınızın süresi bitmemiş ise kılıfı içerisinde aracınızın bagaj kısmında taşıyabilirsiniz. Avcılık yapabilmek için ise mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.

Silah ruhsatı almak için sağlık raporu nereden alınır?

4- Silah Ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına dair doktor raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden veya Üniversite hastanelerinden alınacak Psikiyatri, Ortopedi, Nöroloji, Göz, KBB ve Dahiliye dallarını kapsayacak şekilde düzenlenen sağlık kurulu raporu).