Sıhhatli nin eş anlamı ne?

Sıhhat kelimesi ile eş anlamlı olan kelimeler sağlık ve esenlik kelimeleridir.

Törenin eş anlamlısı nedir törenin eş anlamlısı nedir?

Tören kelimesinin eş anlamlısı ‘merasim’ ve ‘seremoni’ en sık kullanılan örneklerdir. Aynı zamanda kendi anlamından biraz kaymak suretiyle ‘evlenme’ ya da ‘uğurlama’ ve ‘kutlama’ gibi yakın anlamları üzerinden de kullanılabilmektedir.

Adet sözcüğünün eş anlamı ne?

İşte detaylar. Bu yazışma üzerinden aslına bakılırsa TDK açısından adet kelimesinin eş anlamlısı, ‘tane ya da miktar. ‘ biçiminde karşılık buluyor. Fakat aynı zamanda bu kelime, ‘gelenek’ biçiminde tanımlanmaktadır.

Ilavenin eş anlamlısı nedir lan?

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında ilave kelimesinin eş anlamlısı ‘ek’ olarak karşımıza çıkıyor.

Ulus ulusun eş anlamlısı nedir?

Ulus kelimesinin eş anlamlı kelimesi, anlamdaşı veya yakın anlamı millet kelimesidir. Cümle içerisinde ulus kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için millet kelimesi de kullanılabilir.

Fikir kelimesinin eş anlamı nedir?

Fikir kelimesinin eş anlamlı kelimelerinden ilki ” Düşünce” kelimesidir. Düşünce kelimesi aynı zamanda fikir de demektir.

Törenin zıt anlamı ne?

Törenin zıt anlamlısı da bulunmamaktadır. Tören eş anlamlısı nedir? Sorusuna yanıt olarak birçok kelime gösterilebilir. Ancak akla ilk gelen ve alternatif olarak en çok kullanılan kelime “merasim” kelimesidir.

Cesaret kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen cesaret, en tehlikeli durumlarda bile soğukkanlı davranmak demektir. Cüret ve gözü peklik kelimeleri ile eş anlamlıdır. Cesaret sahibi kişilere ise cesur denir.

Adet kelimesi sesteş midir?

EŞ SESLİ ( SESTEŞ ) KELİMELER : Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir. *-“hala” ve “hâlâ”, “kar” ve “kâr”, “adet” ve “âdet” kelimeleri eş sesli değildir. Okunuşları ve anlamları farklıdır.

Adet kelimesinin eş seslisi var mıdır?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olsalar bile anlam bakımından aynı oldukları için eş anlamlı kelimeler birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Örneğin 1 adet veya 1 tane şeklinde aynı anlamda cümleler kullanılabilir. Adet kelimesi tane kelimesi ile aynı anlam barındırmaktadır.

Ilave kelimesinin eş seslisi nedir?

İlave kelimesinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime söz konusudur. Ancak en çok kullanılan eş anlamlı kelime “ek” şeklinde karşımıza çıkar. Kelimenin bir diğer eş anlamlısı ise takviyedir.

Kural kelimesinin eş anlamı nedir?

Örneğin; Nezaket ve ahlak kuralları, görgü kuralları. Türkçede kur kökeninden türemiş olan kural kelimesinin eş anlamlısı, ‘kaide’ kelimesidir.