Sigorta poliçesinde neler yer alır?

Poliçede Neler Yer Alır?

 • Tarafların temel bilgileri (isim, adres vb.)
 • Sigortanın hangi branş ve niçin yapıldığının belirtilmesi.
 • Verilen teminat bilgileri.
 • Başlangıç ve bitiş tarihleri.
 • Ödeme şartları ve sigorta priminin ücreti.
 • Tanzim tarihi.

Poliçe nedir ne işe yarar?

Sigorta poliçesi, sigorta şirketi ile sigortalı arasında, yasal olarak karşılanması gereken talepleri belirleyen bir sözleşmedir (genellikle standart bir biçim sözleşmesidir). Sigorta primi olarak bilinen ilk ödemeye karşılık, poliçe dili kapsamındaki tehlikelerden kaynaklanan zararları ödemeyi taahhüt eder.

Sigorta poliçesi sözlü olarak düzenlenir mi?

Sigortalının poliçe türüne göre, sigortacıya vermiş olduğu bilgiler, sözlü beyanlar, yazılı veya imzalı onay yolu ile düzenlenen sigorta poliçesinin prim ödemeleri alınır. Poliçe ilgili sigorta şirketinin sisteminden düzenlenerek teminat başlatılır.

Sigorta sözleşmesinde neler bulunmalıdır?

Sigorta türü, Poliçe kapsamında verilen teminatlar özelinde yer alan genel ve özel şartlar, Sigorta ücreti, Prim tutarı ve ödeme planı.

Poliçe bitiş tarihi nedir?

Sigortalanmak istenen mal, eşya ya da teminat altına alınmak istenen, sağlık, hayat gibi kişisel değerlere dair doğru ve eksiksiz bilgilerin sigorta şirketine ulaştırılmasıyla birlikte sigortalanma süreci başlamış oluyor.Sigorta şirketi ve sigortalı arasında sözleşme yapılmasıyla başlayan poliçenin kesilme süreci 24 …

Sağlık sigortası poliçesi nedir?

Sağlık sigortası, kişilerin geleceğini güvence altına alan sigorta çeşididir. Herhangi bir kaza ya da hastalık gibi durumlarda kişilerin sağlık giderlerini karşılayan sağlık sigortası, özel bir hizmet seçeneğidir.

Sigorta türleri kaça ayrılır?

Sigorta çeşitleri nelerdir ve hangi başlıklar altında toplanmaktadır;

 • Kasko sigortası
 • Trafik sigortası
 • Özel sağlık sigortası
 • Bireysel emeklilik sistemi.
 • Konut sigortası
 • Zorunlu deprem sigortası
 • Hayat sigortası
 • Seyahat sigortası.