Sigorta Biyopsiyi karşılar mı?

giderleri poliçede belirtilen limit ve oran dahilinde ödenir. Tanıya yönelik girişimsel tetkikler (Kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, biyopsi, USG eşliğinde biyopsi, anjiografi, MR eşliğinde anjiografi vb.) bu teminattan karşılanır.

Allianz sigorta diş tedavisini karşılıyor mu?

Diş Bakımı Tamamlayıcı Allianz Sağlık Sigortası aldığınızda SGK kapsamında ya da limit dahilinde yer almayan sağlık giderlerinizi kolayca karşılayabilirsiniz.

Grup sağlık sigortası neleri kapsar?

Yatarak Tedaviler ve Ameliyatlar

 • Evde Bakım ve Tedavi.
 • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tedavi.
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Tetkikleri.
 • Küçük Cerrahi.
 • Tıbbi Gözlem Tedavi.
 • Ambulansı

Devlet Sağlık Sigortası Nedir?

Genel Sağlık Sigortası, ülke genelinde herkesi sağlık güvencesi içine alan bir sigorta sistemidir. Sigortalı olan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunları sonucunda sağlık yardımı alabiliyorlar. Genel Sağlık Sigortası çalışan ve çalışmayan kesim için ayrı işliyor.

Özel sağlık sigorta diş tedavisini karşılıyor mu?

Özel sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişiler diş teminatının poliçede yer alıp almadığını merak ediyor. Özel sağlık sigortası diş çekimi, implant, diş beyazlatma ya da diş çekimi gibi işlemleri karşılamamaktadır. Ancak bazı sigorta şirketleri diş tedavileri için ek teminat sunmaktadır.

Sağlık sigortası dişi karşılıyor mu?

Diş Tedavisi Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsamında mıdır? Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının ana teminatlarında diş tedavileri mevcut değildir. Yani; diş tedavisi tamamlayıcı sağlık sigortasında kapsam dışıdır.

Acıbadem özel sağlık sigortası neleri kapsar?

Acıbadem Sigorta’nın en kapsamlı özel sağlık sigortası ürünü olan Kişiye Özel Sağlık Sigortası şunları içermektedir:

 • Yatarak tedavi teminatı
 • Ayakta tedavi teminatı
 • Hamilelik ve doğum teminatı
 • Estetik/kozmetik teminatı
 • Check-up teminatı
 • Diş teminatı

Tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsıyor? Bu sigorta türü tahlil, muayene, tetkik ve küçük cerrahi müdahaleler gibi ayakta tedavi hizmetleriyle oda, refakatçi, yemek, diyaliz ve buna benzer yatarak tedavi hizmetlerini kapsar.

Özel sağlık sigortası özel aşıları karşılıyor mu?

Sadece Plan G’de geçerli olmak üzere, sigortalının sigorta yılı içinde korunma amacıyla oluşan, ayakta tedavi teminatı kapsamında ödenen aşılar dışındaki tüm koruyucu aşılar bu teminat kapsamındadır.