Servis yasal işlem süresi kaç iş günüdür?

Yetkili teknik servisler kendilerine verilen malın tamirini azami tamir süresinde tamamlamak zorunda. Bu süre de kanunda 20 işgünü olarak belirlenmiş.

Garanti tamir süresi ne kadar?

Garanti süresi malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıldır. Ancak, imalatçı-üretici ya da ithalatçı firmalar iki yıldan daha uzun süreler için garanti süresi verebilir. Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en çok 30 işgünüdür.

TV kurulumu için servis beklemek şart mı?

Yetkili servis tarafından kurulum yapılması zorunlu olup ücretsizdir. Yetkili servisten önce ürün ambalaj ve kutusunu açmayınız. Yetkili servis gelmeden kutuyu açmanız durumunda ürün garanti dışı kalacaktır. Ürün garantisi kurulum tarihinde başlamaktadır.

Telefon tamiri kaç iş günü?

Garantisi halen devam eden telefonun bozulması durumunda, ister garanti servisiyle isterseniz de satıcı ile görüşerek telefon tamir ettirebilir. Hasar gören telefonların teknik servisler tarafından tamiri azami tamir süresince tamamlanmak zorundadır. Bu süre 30 iş günü olarak belirlenmiştir.

Garanti kapsamında ürüne servis ücreti alınır mı?

Yukarıda bahsedilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, tüketicinin seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda, malın firmaya ya da yetkili servis istasyonuna ulaştırılması ve geri gönderilmesi ilgili olarak tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri herhangi bir ulaşım gideri ve başka herhangi …

Telefon kaç kere servise giderse değişir?

A maddesine dikkat ! Yani garanti süresi içinde ikinci kere kullanıcı hatası olmayan bir arıza durumunda, tüketici para iadesi, değişim veya ayıp oranında indirim talep edebilir. Tabii servis size bu aynı yıl içinde 4 kere aynı arıza muhabbetini yapacak ve talebinizi reddedecektir.

Araba serviste kaç gün kalabilir?

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 6. maddesinin 4. fıkrasına göre, otomobillerin de aralarında bulunduğu sanayi malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür.

Garanti servis süresi ne zaman başlar?

Bu süre ne zaman başlar? Garanti Belgesi Yönetmeliğinin “Garanti süresi” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fırkasında da belirtildiği üzere; “Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya bu Yönetmeliğe ekli listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.”

Garantiye giden bir ürün kaç günde gelmesi gerek?

Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkün olacak. Bir ürünün arızasının 15 iş gününde giderilmemesi halinde, ürün tamir edilinceye kadar muadil bir ürünün tüketiciye verilmesine yönelik süre de 15 iş gününden 10 iş gününe indirildi.

Vestel kurulum ücreti ne kadar?

Vestel Seg ürünlerine 85 tl kurulum ücreti alıyor.

Samsung TV kurulum ücretsiz mi?

Resmi ve belirli standartlara uygun ürünlerde montaj, kurulum ücretsiz. Garanti için servis ürünü kutudan çıkartıp kuracak.