Satın alma süreci nasıl işler?

Satınalma Nasıl Yapılır?

 1. İşletme veya projenin ihtiyaçlarının detaylı bir şekilde tanımlanması
 2. Satın almada kullanılacak stratejilere karar verilmesi.
 3. Teknik özelliklerin belirlenerek uygun şartnamelerin hazırlanması
 4. İhaleye girilecek dosyalarının hazırlanması

Satın alma ana süreçleri nelerdir?

İşletmelerin satın alma süreci basitçe aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Ortaya çıkan ihtiyaç ile ilgili talep oluşturulması
 • Oluşturulan taleplerin, yetkili kişi tarafından onaylanması
 • Onaylanan talepler ile ilgili satın alma departmanı tarafından pazar araştırması yapılması
 • Tedarikçilerden teklif istenmesi.

Satın alma fonksiyonları nelerdir?

İşletmeler için stratejik önem arz eden satın alma bölümleri, işletmelerin değişik girdilerini organize etmek, maliyetleri düşürmek, kârlılığı ve verimliliği arttırmak, böylece işletmenin rekabet gücünü arttırarak pazarda var olmasını sağlamak için kurulmuşlardır.

Satın alma Stratejileri aşamaları nelerdir?

Aslında ortaya çıktığı günden bu yana farklı şekillerde uygulanan stratejik satınalma temelde 7 adımdan oluşuyor:

 • Ürünü Tanımlamak.
 • Pazar Analizi.
 • Strateji Oluşturma.
 • Satınalma Metodu Seçimi.
 • Pazarlık ve Tedarikçi Seçimi.
 • İletişim.
 • Sonuçların Analizi.

Satın alma süreci ne demek?

Satın alma süreci ilk olarak işletmelerin tedarikçilerden malzeme, parça ya da ürün kaynaklarını satın alma talebi ile başlar ve ilgili işletme departmanının satın alınan hizmet ya da ürün için gerekli olan tüm kaynak ve malzemelerin teslim alınması ile sona ermektedir.

Satın alma birimi nasıl çalışır?

Satınalma biriminin görev tanımı içerisinde; satın alınması düşünülen ve istenilen mallar/hizmetler için en iyi fiyatı bulmak, aynı zamanda bu mal ve hizmetlerin istenilen kalitede olmasını sağlamak, gereksiz maliyetleri kısmak, işlemleri hızlandırmak, tedarikçilerle olan ilişkileri iyileştirmek, anlaşmaların …

Satın alma sürecinin ilk adımı nedir?

1. Adım: Problemi bulmak. Tüketiciler bir ürünü satın almadan önce, ilk olarak kendi hayatlarındaki problemi bulmaya yönelirler. Bu genellikle bir problem olarak görülmez ve bir ihtiyaç olarak değerlendirilir.

Tedarik zinciri aşamaları nelerdir?

Bu zincirin her bir halkası birbirini düzenli biçimde izler. Benzer biçimde iş süreçleri açısından da Tedarik Zinciri’nin belli aşamaları olduğunu söyleyebiliriz. Üretim, stok yönetimi, malzeme temini, dağıtım, satış, tedarik, müşteri ilişkileri yönetimi gibi değerli süreçler, Tedarik Zinciri’nin işleyişini sağlar.

Satın alma kavramı nedir?

Kurum ve Kuruluşlarda gereksinim duyulan ve tanımlanmış tüm ürünlerin ve/veya hizmetlerin; doğru kalitede, doğru tedarikçiden, doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarda, doğru stratejiler ve doğru yöntemler ile en doğru fiyattan temin edilmesi işidir.

Satın alma yönetimi ne demek?

Satın alma yönetimi, ürünlerin istenilen kalitede, miktarda, zamanda, ekonomik fiyatta ve doğru kaynaktan tedarik edilmesini sağlayan yönetim ve yazılım sürecidir. Satın alma yönetimiyle tedarik zinciri yönetimi birbirlerini tamamlayan yönetim biçimleridir.

Satın almanın 7 doğrusu nedir?

Bunlar Doğru ürünün, Doğru miktarda, Doğru biçimde, Doğru zamanda, Doğru kaynaktan, Doğru yolla, Doğru fiyata sağlanmasıdır.

Stratejik satın alma anlayışı nedir?

Sık sık birbirlerinin yerine kullanıldığında, bu terimler, bir ürünün veya hizmetin hangi bileşenlerinin şirket içinde üretileceğini ve hangi bileşenlerin başka bir şirkete dış kaynak olarak verilmesi gerektiğini belirleme sürecini ifade eder.