SA 800 standardı nedir?

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Nedir; SA 8000, Kalite Yönetim Sistemini ve Çevre Yönetim Sistemini örnek alan, performans koşulları kadar prosedür ve sistem koşullarını da önemseyen, yönetim sistemi ile davranış kodunun bileşimi bir standarttır.

SA 8000 neyi kapsar?

Dünya çapında her büyüklükte şirkete uygulanabilir. SA 8000 belgelendirmesi zorunlu ve çocuk işgücü, iş sağlığı ve güvenliği, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık, ayrımcılık, disiplin uygulamaları, çalışma saatleri, ücretler ve yönetim sistemleri dahil sorunları ele almaktadır.

Sosyal sorumluluk standartları nelerdir?

Sosyal Sorumluluk Kavramı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) sözleşmelerini ve ulusal yasaları temel alan SA 8000 standardı; çocuk işçilik, zorla çalıştırma, sağlık ve güvenlik, örgütlenme özgürlüğü, disiplin uygulamaları, ayrımcılık, çalışma saatleri ve ücretlendirme konularında asgari şartları belirlemektedir.

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi nedir?

SA8000, dünyadaki fabrikalar ve kuruluşlar için önde gelen sosyal sertifika standardıdır. 1997 yılında Social Accountability International (SAI) tarafından çok paydaşlı bir girişim olarak kurulan Standartsertifikalı kuruluşların işçilere adil davranma konusundaki kararlılıklarını göstermelerine yardımcı olan genel bir …

Sosyal sorumluluk standardı nedir?

SA 8000 Sosyal Sorumluluk standardı, dünya genelinde işletmeler için kabul görmüş bir kurumsal sosyal sorumluluk standardıdır. SA 8000 standardı, işletmelerin sosyal sorumluluğa ilişkin kabul edilebilir yaklaşımlar geliştirmeleri ve uygulamaları için çerçeve çizen bir standarttır.

Sosyal Sorumluluk Belgesi Nedir?

Sosyal açıdan Kabul edilebilir uygulamalar ve organizasyon için asgari standartları belirleyen bir standart türüdür. Herhangi bir sektörde herhangi bir şirket için dünya çapında uygulanabilir bir ölçek sunmaktadır.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi nedir?

SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeye uygulanabilir. …

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Nedir?

Sosyal Sorumluluk 8000 nedir?

SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeye uygulanabilir.

Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi nedir?

ISO 26000, sosyal açıdan sorumlu bir şekilde nasıl davranılacağına dair rehberlik sağlamak için geliştirilmiş uluslararası bir standarttır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının amacı şeffaflık ve etik performans yoluyla sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır. …

Sosyal hesap verebilirlik standardı nedir SA 8000?

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı SAI, dünya çapında işçilerin insan haklarını geliştirmek olan küresel çok paydaşlı bir standart belirleme kuruluşudur. SAI, yerel kapasite oluşturarak ve sosyal sorumluluk standartları ile hesap verebilirlik sistemleri geliştirerek bu çalışanların bütünlüğünü korumaya çalışır.

Sosyal sorumluluk Yönetim Sistemi nedir?