Royalty ödemesi hangi durumlarda söz konusudur?

Herhangi bir makinenin patent hakkını elinde tutan firmalara kullanma imtiyazı karşılığında yapılan ödemeler royalty ödemesi olarak nitelendirildiği gibi, sözleşme kapsamında makinelerin teknik bakımının yapılması için yapılan ödemeler de royalty ödemesi olarak kabul edilmektedir.

Aylık royalty bedeli nedir?

Royalty ücreti ise franchise alanın, franchise süresi boyunca işletmenin aylık/haftalık/yıllık satışlarının, genellikle ciro üzerinden, belirli bir oranını marka katılım bedeli olarak franchise verene ödemesidir. Royalty ücretleri işletmenin gelirinin %3’ü ile ’si arasında değişebilmektedir.

Royalty satış nedir?

I. Royalty nedir? Tescilli bir markanın kullanım hakkının, lisans yoluyla üçüncü kişilere ya da grup şirketlerine verilebilmesi şeklinde ortaya çıkan royalty ödemesi kavramını kısaca, herhangi bir marka veya lisansın devredilmesi karşılığında elde edilen ya da ödenen bedel olarak tanımlamak mümkündür.

Lisans ücreti ne demek?

Royalti veya Lisans Ücreti: İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat süreçleri gibi adlar adı altında yapılan ödemelerdir.

Sınai Ticari bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikimini kullanma imtiyazı kullanma hakkına ne denir?

Royalty kelimesi anlamsal olarak, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde: “Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında …

Lisans bedeli ne demek?

Royalti ve lisans ücreti deyimi; ithal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili olarak patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar adı altında yapılan ödemeleri ifade eder.

Sub franchise ne demek?

Uydu sirkete, yani Franchisee’ye yerel veya bölgesel uygulama hakki verilmesiyle, uydu sirketlerinin franchising sistemiyle dikey büyüme seklinde çogalmalarina “Sub-Franchising” denir.