Projelerde geri ödeme süresi nasıl tespit edilir?

Geri ödeme süresi, varlığı satın almak veya projeyi finanse etmek için gereken toplam yatırımın, varlık veya projeden elde edilen brüt nakit akışı eksi giderleri olan net yıllık nakit akışına bölünmesiyle elde edilir.

Projeye ait nakit girişlerinin bugünkü değerinin başlangıç yatırım tutarını karşılanması için gereken süreye ne ad verilir?

Geri Ödeme Süresi: Bir yatırımın nakit girişlerinin, yatırım tutarını karşıladığı süre.

Geri dönüş süresi nedir?

Bir yatırım aracı olarak konut satın alan kişilerin yatırım bedelini kira ya da değer artışı sayesinde geri kazandıkları süreye amortisman yani geri dönüş süresi adı verilmektedir. Bir yatırımın karlı bir yatırım olarak görülebilmesi için kısa sürede kendi bedelini çıkarabilmesi oldukça önemlidir.

Iç karlılık ne demek?

İç Karlılık Oranı, bir projenin ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı net nakit girişlerinin bugünkü değerini, yatırım harcamalarının bugünkü değerine eşitleyen indirgeme oranıdır. Diğer bir ifadeyle bir projenin net bugünkü değerini sıfıra eşit kılan indirgeme oranıdır.

Geri ödeme süresi yönteminin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Geri ödeme süresi avantajları arasında, gerekli süreyi hesaplamanın çok basit bir yöntem olması ve basitliği nedeniyle fazla karmaşıklık içermemesi ve projenin güvenilirliğini analiz etmeye yardımcı olması ve geri ödeme süresinin dezavantajları , zamanı tamamen görmezden gelmesini içermektedir.

Ikraz tahvili ne demek?

İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleri: Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına, söz konusu kurumların borçlandırılması suretiyle ihraç edilen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senetleridir. Nakit-Dışı Borçlanma: Karşılığında herhangi bir nakit girişi sağlanmayan borçlanmadır.

Yatırım süreci kaç aşamadan oluşur?

Bunlar; Yatırım Fikrinin Doğması Aşaması , Ön – Etüd , Ekonomik Etüd , Teknik Etüd, Mali Etüd ve Proje Değerlendirme , aşamaları- dır.