Personel özlük işleri ne demek?

Özlük dosyası çalışanın o iş yerinde çalıştığının, işçinin çalıştığı süre boyunca işverenle kurduğu iş ilişkisiyle alakalı oluşturulan her evrak, yazışmayı içeren belgelerden oluşmaktadır. Çalışanın işiyle alakalı her hareketin her değişikliğin belgelendiği bir kayıt dosyasıdır.

Personel özlük dosyası nasıl hazırlanır?

Özlük Dosyasında Neler Olmalı?

 1. Çalışana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Çalışana ait ikametgah belgesi.
 3. Çalışanın aldığı eğitimi belgeleyen diploma fotokopisi ya da mezuniyet belgesi.
 4. Sabıka kaydı
 5. Vesikalık fotoğraf.
 6. Nüfus kayıt örneği.
 7. Aile durumunu bildiren belge.
 8. Erkek çalışanların askerlik durumunu bildiren belge.

İşçi sağlık dosyası ne kadar saklanır?

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına göre ise işçinin kişisel sağlık dosyalarının 15 yıl saklanması gerekmektedir.

Sicil dosyasında neler bulunur?

Özlük dosyasında bulunması gereken evrak nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Nüfus kayıt örneği.
 • İkametgah Belgesi.
 • Sağlık raporu.
 • Diploma fotokopisi.
 • Adli sicil kaydı
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Aile durumunu bildirir belge.

Personel özlük işleri ne iş yapar?

Özlük/Personel Birimi; Personelin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vb.)

Insan kaynakları bordro ve özlük işleri ne iş yapar?

Bordro ve özlük işleri uzmanı, yeni işe başlayan personelin işe giriş evraklarını hazırlamak, maaş bordrosunu düzenlemek ve personel işten ayrılana kadar özlük hakları ile ilgili tüm süreci takip etmekle sorumludur.

Personel özlük dosyasında neler olmalı?

Personel özlük dosyaları sadece işe girişte istenen belgelerden ibaret olmaz. Aynı zamanda personelin çalıştığı süre boyunca aldığı izinleri, raporları, resmi evrakları, ihtarları ya da disiplin cezalarını da kapsar. Personel hakkında her yeni güncelleme, özlük dosyasına işlenir.

İşçi özlük dosyasında neler olur?

Özlük dosyası, çalışanın çalıştığı süre boyunca kullandığı izinlere dair izin formları, raporlar, resmi evraklar, uyarı ya da disiplin cezaları gibi, çalışanın işiyle alakalı her hareketin her değişikliğin belgelendiği bir kayıt dosyasıdır.

İşveren işten ayrılma tarihinden itibaren en az kaç yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını saklar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesi uyarınca, “İşveren ilgili mevzuatta belirlenen süreler saklı kalmak kaydıyla; işyerinde yürütülen iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ilişkin her türlü kaydı, işten ayrılma tarihinden itibaren en az 15 yıl süreyle çalışanların kişisel sağlık dosyalarını.

657 özlük dosyasında neler bulunur?

Bu dosyada memurun adı ve soyadı,kütük sıra numarası,doğum yeri ve tarihi,cinsiyeti,medeni hali,nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri,bakmakla yükümlü olduğu kimseler,öğrenim durumu,bildiği yabancı dillerve derecesi,yaptığı lisansüstü eğitimi,staj ve incelemeleri,sınıfı,derece …