Özel sağlık sigortası hangi hastalıkları kapsar?

AXA Özel Sağlık Sigortaları kapsamında alacağınız hizmetler; yatarak tedavi, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahaleler, yatış sonrası fizik tedavi, evde bakım, yardımcı tıbbi malzeme, trafik kazası sonucu diş tedavisi, kontrol amaçlı mamografi ve PSA, hava ambulansı, suni uzuv giderleri, ferdi …

Sağlık sigortası teminatları nelerdir?

Teminatlar

  • Ameliyat.
  • Ameliyatsız Tedavi.
  • Yoğun Bakım.
  • Kemoterapi- Radyoterapi-Dializ.
  • Kemoterapi- Radyoterapi-Dializ Tetkik.
  • Trafik Kazası Sonrası Diş Tedavi.
  • Küçük Cerrahi ve Tıbbi Gözlem Tedavi.
  • Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon.

Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi hastalıkları kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyat, ameliyat öncesi ve sonrası tetkik, ameliyat sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon, evde bakım, tıbbi malzeme, suni uzuv ve ambulans gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm sağlık hizmetlerini teminat kapsamına almaktadır.

Yatarak tedavi teminatları nelerdir?

Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Allianz tamamlayıcı sağlık sigortası neleri kapsar?

Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile Yatarak Tedavi (Ameliyat, Günübirlik Tedaviler), Suni Uzuv, Tıbbi Malzeme ile Evde Bakım ve Ambulans teminatlarından faydalanabilirsiniz. Tercih edilmesi durumunda Ayakta Tedavi ve/veya 12 ay bekleme süresi olması kaydıyla Doğum teminatlarını da poliçenize ekletebilirsiniz.

Özel sağlık sigortası acilde geçerli mi?

Tüm tamamlayıcı sağlık sigortası ürünleri; yatarak tedavi teminatı ve ayakta tedavi teminatından oluşur. Ayrıca bir kaza veya hastalık durumunda özel hastanelerin acil servislerinde tamamlayıcı sağlık sigortanızdan hemen destek alabilirsiniz. Geriye kalan tüm masrafları sigorta şirketiniz %100 karşılar.

Özel sağlık sigortası yatarak tedavi neleri kapsar?

Yatarak Tedavi: Poliçenizin başlangıç tarihi itibariyle yatarak tedavi gerektiren tıbbi müdahale masraflarını karşılar. Sigortalının dahili ve/veya cerrahi yatışları, Cerrah veya hekim ücretleri, Ameliyat malzeme giderleri, kapsam dahilindedir.