Özel hayatın gizliliğini ihlal etmenin cezası nedir?

Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun basit şeklinin cezası TCK md. 134/1’de ilk cümlede 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli şekli, yani ses veya görüntülerin ifşa edilmesi suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapistir.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermesi yayması veya ele geçiren kişi ne kadar ceza alır?

Kişisel Verileri Başkasına Verme, Yayma veya Ele Geçirme Suçunun Cezası TCK madde 136′ ya göre Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır.

Komşunun evini gözetlemek suç mu?

Kim olursa olsun birinin evini gizlice gözetlemek, dikizlemek, fotoğrafını çekmek TCK, CMK’ya göre suçtur. “Özel hayatın gizliliğini ihlal”, “kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu”, “konut dokunulmazlığını ihlal suçu” kapsamına girer. En az 1 yıl hapis cezası var.

Özel hayatın gizliliği neleri kapsar?

Özel hayatın gizliliği kapsamı, kişinin izin vermediği, mahremiyetine ilişkin her alanı kapsamaktadır. Özel hayatın gizliliği örnekleri kişinin konut, haberleşme, kamusal ve bilişim haklarına sahip olması olarak gösterilebilir. Bunun elbette sınırları bulunmaktadır. Özel hayata müdahale belirli şartlarda geçerlidir.

Hangisi özel hayatın dokunulmazlığını ihlal etmek kapsamında değerlendirilir?

Hemen belirtmek gerekir ki, görüntü ve seslerin ifşası, ifşayı sağlamaya elverişli araç ve gereçlerle (sosyal medya, telefon mesajları vs.) yapılırsa özel hayatın gizliliğinin ihlal suçunun nitelikli şekli meydana gelir.

16 kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına vermesi yayması veya ele geçiren kişi ne kadar ceza alır?

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme, yayma veya ele geçirme suçunun cezası 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıdır (TCK md. 136). Suçun konusunun, nitelikli cinsel saldırı suçu mağdurunun veya mağdur çocuk ifadelerini içeren kayıt ve görüntüler (CMK m.236/5-6) olması halinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Kamu kurumunda izinsiz görüntü çekmek suç mu?

Kişinin özel alanında izinsiz bir şekilde fotoğrafının çekilmesi suç.tur ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna sebebiyet verir. TCK ‘da özel hayatın gizliliğini ihlal suçu 134. maddede düzenlenmiştir. (2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.)

Özel hayatın unsurları nelerdir?

Kişinin kendine özgü yaşayışı, görüntüsü, sesi, kişisel verileri, konutu, yaşama tarzı, aile hayatı, cinsel hayatı, özel hayat olarak nitelendirilmektedir.

Whatsapp grup mesajlarını paylaşmak suç mu?

Telefon Görüşmelerini yada Whatsapp Mesajlarını Haklı Bir Sebeple Yayınlamak Suç mu? (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlali komünikasyon içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza bir kat artırılır.

Özel hayatın gizliliğini ihlal kaç yıl?

(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.