Okulumuzda hangi çalışanlar var?

Müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, memurlar ve hizmetliler okuldaki görevlileri oluşturur. Müdür, okuldaki bütün işleri yönetir; müdür yardımcıları, müdüre işlerinde yardımcı olur. Memur okulun resmî ve idari yazışmalarıyla ilgilenir. Öğretmenler sınıfındaki öğrencilerden her konuda sorumlulardır.

Okulda yaşanan durumlarda kimden yardım alınır?

– Eğer okul çıkışı servisi herhangi bir sebepten dolayı kaçırırsak, okul müdüründen yardım isteyebiliriz. Çünkü okul müdüründe ailemizin telefon numaraları bulunur. Böyle durumlarda ailemizi arar ve durumu ailemize bildirir.

Okulu yöneten kişi kimdir?

Okul müdürü: Okul müdürü okulu yöneten kişidir. Özellikle okul için gerekli olan araç ve gereçleri temin etmek adına yardımcı olur. Aynı zamanda bize de yardımcı olur ve okuldaki ders programını düzenlemede destek verir. Müdür yardımcısı: Yönetim işleri söz konusu olduğunda müdüre yardım eden kişidir.

Okul personeli kimdir?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda, eğitim ve öğretim kadrosu dışında büro hizmetlerini sunan personelin yanı sıra yaşamsal hizmetleri sunan temizlik, güvenlik, varsa yemek hizmetleri ve teknik hizmetleri sunan personel bulunmaktadır.

Okulda memur ne iş yapar?

Okullarında, personelin özlük dosyalarını tutan, okulla ilgili mali işleri izleyen ve gerekli işlemlerini yapan, okulun arşiv işlerini düzenleyen kişidir.

Okullarda idari personel ne demek?

İdari İşler Personeli Ne Demek? İdari işler personeli, günlük ofis prosedürlerini gerçekleştirmek ve çalışanlar için idari destek sağlamakla sorumludur. Ana görevleri arasında, ofis stokunun yönetilmesi, düzenli harcama raporlarının hazırlanması ve şirket kayıtlarının düzenlenmesi yer alır.

Sınıfa tablo asmak için kimden yardım almalıyız?

Sınıfa tablo asmak için kimden yardım almalıyız? Cevap: Öğretmenimizden yardım almalıyız.

Sınıf arkadaşlarımıza sorun yaşadığımızda kimlerden yardım alabiliriz?

Cevap: Sınıf öğretmenimizden yardım istemeliyiz.

Ilçeyi yöneten kişiyi kim görevlendirir?

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur.

Illeri yöneten kişiyi kim görevlendirir?

Bu durum neticesinde illerin başına Valiler ve İlçelerin başına Kaymakamlar görevlendirilmiştir. İllerde en yetkili kişi Validir. İlçelerde en yetkili kişi Kaymakamdır.

Okul idaresinde kimler bulunur?

Okulda eğitim-öğretim veren kişiye öğretmen denir. İlk ve orta dereceli okullarda okulun idaresinden okul müdürü ve müdür yardımcıları sorumludur. Ayrıca okulda hizmetliler ve memurlar bulunur ve bunlarda temizlik ve idare ile ilgilenir.

Okul personeli ne iş yapar?