Nakliye işi basit usul olur mu?

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 51. maddesinin 10. bendinde şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanların basit usulden faydalanamayacakları hükme bağlanmıştır.

Halk otobüs basit usul olur mu?

Netice olarak şehir içi ulaşım faaliyetinde yolcu taşıyan ve sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ticari taksi ve minibüsler basit usulde, halk otobüsleri de gerçek usulde vergilendirilecektir.

Hangi sektörler basit usul olamaz?

BASİT USULDEN YARARLANAMAYACAK OLANLAR Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları. 2. İkrazat (ödünç para verme) işleriyle uğraşanlar. 3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar.

Basit usul kalktı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiye ilişkin reform paketini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aralarında berber tesisatçı gibi küçük esnafın olduğu basit usule tabi 850 bin esnafın gelir vergisinden muaf tutulacağını, beyan yükümlülüğünü kaldırdıklarını açıkladı.

Basit usul esnaf nasıl olur?

Basit usule tabi olmanın genel şartları Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz.

Basit usule tabi olanlar defter tutar mı?

Kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin defter tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Basit usul vergi mükellefi stopaj öder mi?

Basit usulde vergi mükellefi de stopaj öder mi? Basit usulde ticari kazanç elde edenler, stopaj ödemek ile yükümlü değildir.

Basit usulde ticari kazanç neye göre belirlenir?

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.