Muamele vergi türleri nelerdir?

2 çeşit muamele vergisi vardır. Bunlardan ilki “Yayılı Muamele Vergisi” ve diğeri de “Toplu Muamele Vergisi”dir. Yayılı Muamele vergisinde bir ürün üretimden dağıtıma tüketime kadarki her aşamada ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Fakat; sonrasında fiili ve kanuni vergi oranı arasında büyük farklar olmaktadır.

Dolaylı vergi türleri nelerdir?

Dolaylı Vergi Çeşitleri

 • Katma Değer Vergisi. Katma Değer Vergisi kısaca KDV, yapılan harcamalar üzerinden belli oranlarda alınan vergiye verilen isimdir.
 • Özel Tüketim Vergisi.
 • Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.
 • Damga Vergisi.
 • Gümrük Vergisi.
 • Özel İletişim Vergisi.

Toplam kaç tane vergi var?

Ülkemizde toplamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtlarına göre 414 çeşit vergi ödemekteyiz.

Türk vergi Sisteminde yer alan vergi türleri nelerdir?

Vergi Çeşitleri Nelerdir?

 • Gelir Vergisi.
 • Kurumlar Vergisi.
 • Katma Değer Vergisi (KDV)
 • Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
 • Damga Vergisi.
 • Emlak Vergisi.

Yayılı muamele nedir?

vergiye konu mal ve hizmet üretiminin her aşamasında malın satış fiyatı üzerinden vergi alınmasıdır. burada vergi üretimin ilk aşamasında başlar, söz konusu vergi malın fiyatına eklenir ve bir sonraki aşamaya geçilir. bir sonraki aşamada; bu yüzden bu vergilere şelale vergileri de denmektedir. …

Dolaylı vergi yüzde kaç?

Yani toplam vergi gelirlerinin yüzde 70’ini dolaylı vergiler (gelir durumuna bakmaksızın herkesten eşit yüzdeyle alınan KDV, ÖTV gibi tüketim vergileri, damga ve harç vergileri vb.), yüzde 30’unu ise doğrudan vergiler (gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi kazanç üzerinden alınan vergiler) oluşturmaktadır.

Dolaylı ve doğrudan vergi nedir?

Esas olarak gelir ve servet üzerinden alınan vergiler dolaysız, harcamalar üzerinden (mal ve hizmetler üzerinden) alınan vergiler ise, dolaylı vergiler olarak sınıflandırılmaktadır.