MS kan tahlilinde belli olur mu?

Kan testleri: Kan testleri tek başına MS teşhisi koyamaz, ancak doktorunuz kanınızda hastalığa işaret eden maddeleri tespit etmek için kan testlerine başvurabilir.

MS hastası olduğunu nasıl anlarsınız?

En sık görülen MS belirtileri, güçsüzlük, yorgunluk, hissi belirtiler (karıncalanma, uyuşukluk, ağrı), görme bozuklukları (bir gözde görme kaybı, bulanık veya çift görme), kas fonksiyon bozuklukları (katılık, titreme, idrar kaçırma, kabızlık, cinsel sorunlar) ve denge sorunlarıdır (dengesizlik, başdönmesi, yalpalama).

MS hastalığının ilk belirtileri nelerdir?

MS hastalığı (Multiple Skleroz) belirtileri nelerdir?

  • Uyuşukluk, karıncalanma, iğnelenme,
  • Güç kaybı, spazm, kas sertliği, kramp, ağrı.
  • Görme kaybı, çift görme,
  • İdrar kaçırma ve idrar aciliyeti,
  • Kabızlık,
  • Konuşma bozukluğu,
  • Cinsel fonksiyon bozuklukları,
  • Denge kaybı, bulantı,

MS hastalığı baş ağrısı yapar mı?

MS’de migren tipi baş ağrısı sık görülmekle birlikte bu komorbiditenin nedeni açık değildir. Özellikle beyin sapı yerleşimli MS lezyonlarının daha çok migren benzeri baş ağrısına neden olduğu bilinmektedir.

MS hastalığı için hangi tahliller yapılır?

MS’de nörolojik muayene, elektrofizyolojik (sinir iletimini ölçen testler), beyin omurilik sıvısı incelemesi ve MR yardımı ile tanı konur. MS’in tanısında hastada ortaya çıkan belirtilerin doktora çok iyi anlatılması gerekir.

MS tomografide çıkar mı?

Beyin tomografisi kesinlikle MS hastalığında alternatif bir tanı aracı değildir, MS plakları tomografide görülemez. MR dışında gözünüzde tutulum olup olmadığına dair VEP testi ve beyin omurilik sıvısı incelemesi istenecektir. Bunun dışında başka testler ve ek kan tetkikleri de istenebilir.

MS hastalığı hangi yaşlarda görülür?

MS’in başlangıcı çoğu hastada 20 ile 40 yaşlar arasındadır, yani hastalık gençlerin hastalığıdır. Daha erken ve geç yaşlarda da hastalığın başlaması olasıdır. Hastaların %10 kadarı çocukluk çağında ilk belirtilerini yaşarlar. Ancak, başlangıcın 15 yaşından küçüklerde ve 60 yaşından büyüklerde olması oldukça nadirdir.

MS de ağrı olur mu?

MS hastalarında ağrı yakınması nadir değildir. MS hastalarının yarıdan fazlasında belirgin ve hastalıkla doğrudan ilişkili ağrı yakınması hastalığın seyri boyunca en az bir kez görülür. Yine hastaların yarıya yakınında ağrı kronik karakterdedir.

MS de bacak ağrısı olur mu?

MS hastalığında; yorgunluk, bacak ve kollarda kuvvet kaybı, uyuşma, karıncalanma, his kaybı ya da ağırlık hissi, tek bacak, tek kol, sağ ya da sol kol ve bacak, her iki bacakta ağrı, uyuşma ya da kuvvetsizlik görülebilir. Ayrıca konuşma bozukluğu, görme bulanıklığı, çift görme şikayetler arasındadır.