Meslek lisesi diploması Mesleki yeterlilik belgesi yerine geçer mi?

Mesleki yeterlilik belgesi diploma yerine de geçerli sayılmaz. Fakat Mesleki Eğitim Merkezinde okuyarak mezun olmuş, fakat diploma programına dahil olmayarak kalfalık ve ustalık belgesi almış kişiler artık telafi dersler ile lise diploması alabilirler.

Meslek lisesi mezunu MYK almali mi?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar …

Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu ne zaman başlıyor?

9 Nisan 2021 tarihli ve 31449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan altıncı tebliğ ile 40 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir.

MYK belgesi kaç günde çıkar?

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Başarı sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir. MYK 8-10 gün içinde MYB Belgesi ve MYB kimlik belgesini BTSO MESYEB’ e gönderir.

Meslek lisesi mezunlarına ustalık belgesi veriliyor mu?

3 Yıllık Meslek Lisesi Mezunları (Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim) Alanlarında Bakanlığa Bağlı Olgunlaşma Enstitülerinden 2 Yıllık Kurs Programlarından Belge Alanlara, Alınan Kurs Belgesi İle İlgili Dalda Ustalık Belgesi Doğrudan Verilir.

Mesleki yeterlilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınava girdim, sınav sonuçlarımı ne zaman nerden öğrenebilirim? Sınav sonuçları; sınav bitiş tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’na bildirilir ve sonuçlar elektronik ortamda duyurulur.

Mesleki Yeterlilik Belgesi hangi meslekler için geçerli?

Mesleki Yeterlilik Zorunluluğu Getirilen Meslekler 2018

  • Elektrik Pano Montajcısı Seviye 3.
  • Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi Seviye 4.
  • Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü Seviye 5.
  • Elektrik Pano Montajcısı Seviye 4.
  • Elektrik Pano Montajcısı Seviye 5.
  • Frezeci Seviye 3.
  • Frezeci Seviye 4.
  • İnşaat İşçisi Seviye 2.