Maliyet tutarı nedir?

Bu kavramlar aşağıda kısaca açıklanmıştır. Maliyet, mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlanılan fedakarlıkların parasal tutarı olarak tanımlanabilir.

Maliyet yeri nedir?

Maliyetlerin ayrı olarak izlendiği her bir hesap birimi maliyet yeri olarak tanımlanmaktadır. Maliyet yerlerini mamullere yükleme olanağı açısından esas üretim yerleri, yardımcı üretim yerleri, yardımcı hizmet yerleri ve üretim yerleri yönetimi maliyet yerleri olarak sınıflandırabiliriz.

Siparişin maliyeti nasıl hesaplanır?

Sipariş bittiğinde, sipariş kartındaki, direkt ilk madde ve malzeme giderleri, direkt işçilik ve genel üretim giderleri toplanarak siparişin toplam maliyeti bulunur. Bu toplam maliyetin, o partide üretilen birim sayısına bölünmesi ile de birim maliyetler hesaplanmaktadır.

Endirekt maliyet ne demek?

Genel üretim maliyetleri endirekt maliyetlerdir. Örnek olarak endirekt malzeme, endirekt işçilik, elektrik, su, doğalgaz, vergiler ve amortismanlar verilebilir. Bazı kaynaklarda genel üretim maliyetlerinin direkt işçilik ile birleştirilmiş haline dönüştürme maliyeti denmektedir.

Maliyet cetveli nedir?

Yaklaşık maliyet cetveli esasta tüm yaklaşık maliyet sürecinin bir özetidir. Bu özet; birim fiyat, analiz, tarif, miktar analizi, metraj, fiyat farkı ağırlık oranı gibi tüm bilgilerin yer aldığı ve eşleştirildiği bir cetvel şeklindedir. Uygulama Yönetmeliği hükümlerince yaklaşık maliyet cetveli düzenlenmesi zorunludur.

Endirekt giderler ne aracılığı ile gider yerlerine dağıtılır?

Mevcut gider yerleri için endirekt nitelikteki giderlerin bu gider yerlerine dağıtımında, dağıtım anahtarlarından yararlanılır.

Standart maliyet sistemi nedir?

Standart maliyet yönteminin amacı maliyet kontrolüdür. Bu sebeple, mamul maliyetleri önceden belirlenmiş maliyetlere göre hesaplanır. Bu yöntemde, standartlara göre belirlenen ve mamullere yüklenen maliyetler, fiili maliyetlerle karşılaştırılır ve sapmalara göre analizler yapılır.

Direkt ve endirekt ne demek?

Yarı direkt (yarı dolaysız) aydınlatma, ışığın yüzde 60-90’ı aşağı, yüzde 40-10’u yukarı yönde yayılır. Doğrudan/dolaylı aydınlatma, ışık doğrudan ve dolaylı olarak tavandan yayılır. Yarı endirekt (yarı dolaylı aydınlatma), ışığın yüzde 10-40’ı aşağı, yüzde 90-60’ı yukarı yönde yayılır.