Mal rejiminin tasfiyesini kimler isteyebilir?

Eşlerden birinin ölümü veya boşanma ile edinilmiş mallara katılma rejimi sona erer. Mal rejiminin tasfiyesi talebe bağlı bir haktır. Eşlerin herhangi birinin mal rejimi ile ilgili talebi varsa dava açmalı veya açılmış bir davada karşı dava açarak talepte bulunmalıdır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ne zaman başlar?

Yasal Mal Rejimi: Edinilmiş Mallara Katılma 01.01

Ziynet eşyası edinilmiş mal mıdır?

Yani, evlilik sırasında kadına takılan ziynet eşyaları, kadının kişisel malıdır. Evlilik sırasında edinilmiş olan ziynet eşyaları (takılar) ise, yatırım amaçlı olanlar haricinde; hangi eşin kullanacağı türden bir ziynet eşyası ise, o eşin kişisel malı sayılır ve boşanmada mal paylaşımı kapsamına girmez.

Mevcut yasal mal rejimi nedir?

Evlilik halinde, eşlerin evlenmeden önce veya sonrasında bir sözleşme ile mal rejimi belirlememeleri durumunda kanuni olarak uygulanan mal rejimi yasal mal rejimi olarak adlandırılır. Farklı bir işlem yapılmadığı sürece yasal mal rejimi olarak kabul edilen rejimin hükümleri uygulanır.

Alacaklı mal rejiminin tasfiyesini isteyebilir mi?

Değer Artış Payı: Yapılan katkı belli bile olsa tasfiyeye başlamadan önce ispat edilecek bir ortam oluşmuş değildir. Bu noktada yine alacaklıya mal rejiminin tasfiyesini talep etme imkanı tanınmıştır. Kısacası mal rejiminin sona ermiş olması yeterli olmayıp haciz için tasfiyeye başlanmış olması da aranmaktadır.

Katılma alacağı hangi tarihe göre hesaplanır?

Artık değere katılma alacak miktarı hesaplanırken, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan malların, bu tarihteki durumlarına göre, ancak tasfiye tarihindeki sürüm(rayiç) değerleri esas alınır ( 227/1, 235/1. m). Yargıtay uygulamalarına göre, tasfiye tarihi karar tarihidir.

Ziynet eşyası alacağı kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Ziynet talebinin müstakil bir dava ile talep edilmesi halinde tipik bir alacak istemi hüküm altına alınmış olduğu için hükmün icrası kesinleşmesine bağlı olmayacaktır.

Düğünde takılan takılar kişisel mal mı?

Düğün Takıları (Ziynet Eşyası) Boşanma Halinde Mal Paylaşımına Dahil Edilir mi? Düğün takıları kişisel mal olarak kabul edildiği için boşanmada mal paylaşımı hesaplamasına da dahil edilemez. Düğünde takılan takı paraları ve ziynet eşyaları, taraflar arasında aksine bir anlaşma yoksa kadına ait sayılır.

Kaç çeşit mal rejimi vardır?

2002 yılında yeni yürürlüğe giren Medeni Kanun’a göre aile hukuku kapsamında yasal olarak belirlenmiş rejimler şunlardır: Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi. Mal Ayrılığı Rejimi. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi.

Seçimlik mal Rejimleri nelerdir?

Seçimlik mal rejimleri, evlilikte eşler arasında mal rejimi sözleşmesiyle kabul edilebilecek, yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi haricindeki rejimlerdir. Medeni Kanunda tanımlanmış olan seçimlik mal rejimleri, şunlardır: Mal Ayrılığı Rejimi. Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi.