Makalenin Doisi nasıl bulunur?

Online içerik, başka hiç bir adres bilmenize gerek kalmadan bilgisayarınıza inecektir. Günümüzde artık özellikle bir çok dergi makalesinde DOI numarası, yani dijital plaka numarası bulunmaktadır. Örnek olarak http://dx.doi.org/ adresinde, DOI El Kitabı’nın numarası olan “10.1000/186″yı girip “Go” tuşuna basınız.

Güzel bir makale nasıl yazılır?

Makale düzgün ve özenli sunulmalı, kısa, açık ve kolay, kapsamlı ve inan- dırıcı olmalıdır. İçindeki veriler ne kadar değerli olursa olsun, kötü bir lisan ve özensiz bir anla- tım makalenin kolaylıkla reddedilmesine neden olacaktır.

Makalede yazar ismi nasıl yazılır?

Yazar adları, önce soyadı daha sonra adın ilk harfi büyük olarak yazılır. Birden çok yazarı olan makalelerde ilk yazar soyadı ve adından sonra, diğer yazarlar ad soyadı sırasına göre belirtilir. Yazarı belli olmayan makalelerde, makale başlığı yazar adı yerine, yayın tarihinin önüne yazılır.

Makalenin iyi olduğu nasıl anlaşılır?

Makale değerlendirilirken, makale hakkında önemli kanaat verecek giriş, metod, sonuçlar ve tartışma bölümleri ve yazım kalitesi dikkatlice incelenmelidir. Konunun önemi, çalışmanın amacı açıklanmış olmalı, konu hakkında bilinen ve bilinmeyenleri açıklamalıdır.

Bir makalenin DOI numarası nasıl bulunur?

Doi numarası bildiğiniz bir çalışmaya ulaşmak için tek yapmanız gereken ise bu numarayı çözümlemek olacak. Bunu ise http://dx.doi.org/ bu siteden kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Numarayı girip Go tuşuna basmanız yeterli.

Bir makalenin konusu nasıl bulunur?

İçerik Konusu Bulmak İçin 10 Etkili Öneri

 1. 1 – ) Trend Konuları Tespit Edin.
 2. 2 – ) Güncel Çözümlere Odaklanın.
 3. 3 – ) Sürekli Not Alın.
 4. 4 – ) Konu Bulmak İçin Endişelenmeyin.
 5. 5 – ) Sorun, Araştırın ve Gözlemleyin.
 6. 7 – ) İnsanlarla Etkileşimde Kalın.
 7. 8 – ) Yaşadıklarınızı Paylaşın.
 8. 9 – ) Blogunuza Misafir Davet Edin.

Bir makalede bulgular kısmı nasıl yazılır?

Bilimsel makalede bulgular kısmında sonuçların açıklamalarını sistematik bir şekilde verin. Okuyucunun dikkatini dağıtmaması için sonuçlarınızın birbirleriyle alakalarını bağlayarak ilerlemeye çalışın. Sonuçlara ilgili atıfları verilirken geçmiş zaman kullanın.

Kaynakçada makale nasıl yazılır?

Makalede Kaynakça Nasıl Yazılır?

 1. Yazarın Adı (soyadı, adı şeklinde)
 2. Eserin Yayın Tarihi (ayraç içinde yazılır)
 3. Makale Adı (başka bir makaleden yararlanılması durumunda)
 4. Dergi Adı (koyu ya da italik font kullanılır)
 5. Eserlerin Cilt Numarası, Sayısı, Sayfa Numaraları

Makalede yazar sıralaması nasıl yapılır?

Yazarların sıralanması Araştırmaya veya analizlere en çok katkı yapmış yazar birinci yazardan hemen sonra gelir. Daha sonra araştırmaya yaptıkları katkılara göre tüm yazarlar sıralanır. Yazarlık ölçütlerini karşılayan diğer araştırmacılar, soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanır.

Makalede içindekiler bölümü olur mu?

Tüm ilk sayfalarda (içindekiler, kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, bölümler, kaynaklar, ekler v.b gibi) başlık için sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlanır. Satırlar ‘iki yana yasla’ (justified) biçiminde yazılır. Makale metni 1.5 aralıkla yazılır.

Makale nedir çeşitleri nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Bilimsel makale hangi bölümlerden oluşur?

başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.