Makalenin alt bölümleri nelerdir?

başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Makale hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Makale nedir?

  • 1-Makale başlıkları Makale yazarken, ilk olarak makalemiz tamamı ile özgün olmalı başka sayfalardan kopyala ve yapıştır olmamalıdır.
  • 2-Giriş, gelişme, sonuç
  • 3-Etkili bir konu başlığı ile etkili bir izlenim bırakma.
  • 4-Her zaman raporla.
  • 5- Yazım yanlışları
  • 6- Kaynakça.

Bir makalenin yöntemi nedir?

“Malzemeler” çalışmada kullanılan çeşitli işlemlerde kullanılan incelenen her şeyi ve enstrümanları ifade eder. “Yöntemler” kısmı ise ölçümlerin ve hesaplamaların nasıl yapıldığını ve verilerin nasıl analiz edildiğini ifade eder.

Bilimsel bir yazı yazarken araştırmacının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

Araştırmacı konuyu belirlerken dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Bunlar; i) Orijinallik; Araştırma bilime bir yenilik getirmeli, bilinenlerin tekrarı olmaktan kaçınılmalıdır. Araştırmanın bilime katkı sağlaması için bilinmeyenleri keşfedici, sorunlara çözüm üretici veya bilinenleri geliştirici olmalıdır.

Makale yazarken alıntı nasıl yapılır?

Alıntılar peş peşe dizilmemeli, geçiş ifadeleri ve yorum sözleriyle birbirinden ayrılmalıdır. Alıntılanacak cümleler metninize katkıda bulunmalıdır. Çok uzun ve anlatım hataları içeren cümleleri olduğu gibi alıntılamak zorunda değilsiniz. Oluşturduğunuz metin açısından anlamlı kısımlarını ayırarak alıntılayabilirsiniz.

Araştırma sürecinin aşamaları nelerdir?

Bilimsel araştırma sürecinin aşamalarını sıralayacak olursak:

  • Araştırma yapılacak konu hakkında problemin belirlenmesi.
  • Belirlenen problem hakkında gözlemler yapılarak bilgiler elde edilmesi.
  • Yapılan gözlemler ve deneyler sonucunda verilerin toplanması
  • Problemlerin çözümü için sunulan geçici hipotezlerin belirlenmesi.