Makale yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Makale yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar.

 • Makalenin Türkçe ve İngilizce Başlığı • Türkçe ve İngilizce Başlık yer almalı
 • Makalenin Özeti ve Astract.
 • Anahtar Kelimeler / Keywords.
 • Giriş
 • Tartışma Bölümü
 • Sonuç
 • Kaynakça.
 • Ekler.

Akademik yazım türleri nelerdir?

Akademik yazı türleri

 • Makaleler.
 • Konferans özetleri.
 • Proje başvuruları
 • Öğrenci yazıları
 • Makale teslim mektupları
 • Kitap değerlendirme yazıları
 • Doktora tezleri.
 • Ders kitapları

Atıf gösterme nasıl yapılır?

Doğrudan yapılan atıf, alıntılanan cümle(ler)nin kaynaktan bire bir aynı şekilde aktarılmasıdır. Doğrudan yapılan atıflarda, alıntı yapılan kısımlar orijinal kaynaktaki ile aynı heceleme, yazım ve noktalamaya sahip olmalıdır. Orijinal kaynakta heceleme hatası olsa bile değiştirilmeden aynen bırakılmalıdır.

Bir makale hangi bölümlerden oluşur?

başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Makale yazarken hangi sorular sorulur?

Çok genel olarak Dr….Makaleyi daha iyi anlamak için öncelikle kendinize şu soruları sorun;

 • Yeni ve ilgi çekici bir şey yaptım mı?
 • Benzer yapılmış çalışmalardan farkı nedir?
 • Çalışmamda ilgi çekici (Özgün) bir şey var mı?
 • Çalışmam doğrudan güncel bir konuyla ilgili mi?
 • Bazı zor sorunlara çözüm sağladım mı?

Makale içinde neler olur?

Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Özellikle edebî makalelerde ” özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça” bölümleri bulunmayabilir.

Akademik metinler diğer yazılı metinlerden hangi yönleriyle ayrılır?

Akademik metinlerin bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk, bilimsel etik gibi bütün alanları ilgilendiren yönleri vardır, ancak bilim dalları, geliştirdikleri terminoloji ve teknik terimlerle birbirilerinden ayrılır.

Akademik türler nelerdir?

Bilimsel Yazıların Türleri

 • Bilimsel Makaleler.
 • Tarama ve Değerlendirme Makaleleri.
 • Konferans Raporları
 • Toplantı Özetleri.

Atıf sayısı nasıl bulunur?

Google akademik ile bilimsel çalışmalarınıza yapılan atıfları öğrenmek için;

 1. Adım 1 : Öncelikle gmail hesabınıza giriş yapın ve ardından https://scholar.google.com.tr/ adresine gidiniz.
 2. Adım 2 : Alıntılarım sekmesine tıkladıktan sonra gelen sayfada gerekli bilgileri doldurun :

Eğitim Bilimleri alanında hazırlanmış bir makale hangi bölümlerden oluşur?

Yukarıda bahsedilen prensipler doğrultusunda hazırlanacak olan makalenin bölümleri aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 • Başlık.
 • Yazar İsimleri.
 • Anahtar Sözcükler.
 • Giriş
 • Özet / Öz.
 • Ana Metin.
 • Sonuç
 • Tartışma.

Bir bilimsel çalışma hangi bölümlerden oluşur?

Yapısı ile ilgili olarak bakıldığında bir araştırma raporu, başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler ile kaynakça bölümlerinden oluşmaktadır.