Mahkemenin verdiği karara ne denir?

Yargısal karar, uyuşmazlık hakkında bir karar verilmesi amacıyla hukuki gerekçeye dayandırılmış irade açıklamasıdır. Mahkemenin görevi, uyuşmazlık hakkında karar vermek, uyuşmazlığı bir kararla sonuçlandırmaktır.

Mahkeme kararı ne zaman kesinleşir?

Sulh Hukuk Mahkemelerinde tebliğden itibaren 8 gün, İcra Hukuk Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 10 gün, İş Mahkemelerinde kararın öğrenilmesinden (tebliğ veya tefhimden) itibaren 8 gündür.

Dosya karara çıkmış ne demek?

Davası karara çıkmış ifadesinin anlamı, nihai kararın verilmiş olduğunu gösterir. Yani aynı zamanda son karar olarak da ifade etmek mümkün. Bu durum ceza mahkemelerinde 15 gün, hukuk mahkemelerinde ise 30 günü bulabilir.

Gerekçeli karar ne zaman gelir?

Gerekçeli Karar Ne Zaman Yazılır? Gerekçeli kararın ne zaman yazılacağı davanın hangi mahkemenin görev alanına girdiğine göre değişmektedir. Ceza mahkemelerinde görülen davalarda, hükmün verildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde gerekçeli kararın hazırlanması gerekir.

E devlette gerekçeli karar yazıldı ne demek?

Vatandaşların e devlet ya da UYAP üstünden yaptıkları sorgulamalarda “gerekçeli karar yazıldı” ile karşılaşabilir. Gerekçeli karar yazıldı demek davaya bakan hakimin mahkeme içinde taraflara tefhim etmiş olduğu hükmün fırkasına “ hangi hukuksal nedenlere” bağlı olarak ulaştığını göstermektedir.

Dava kesinleşme şerhi nedir?

Kesinleşme şerhi mahkemece verilen boşanma kararının ne şekilde ve hangi tarihte kesinleştiğini belirten, mahkemece kararın üzerine ya da ek bir belge üzerine yazılan bir kayıttır.

Dava sonucu ne zaman tebliğ edilir?

01.10

Mahkeme kararına itiraz kaç günde sonuçlanır?

Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok 3 gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mahkemeye gönderir.