Maaş en geç kaç gün gecikebilir?

Çalışanın maaş ödemesi, en fazla 20 gün geciktirme hakkına sahiptir. İş günü ve tatillerin toplamı olan 20 gün boyunca aylık ödeme yapılmadığı zaman, çalışanların iş görme borcunu ödeme yükümlülüğü ortadan kalkmaktadır.

Çalıştığım isyeri Maasimi vermiyor ne yapabilirim?

İşveren işçiye bu haklarını ödemezse, işçi yasal hakkını kullanarak yargıya başvurabilir. Mahkemeler çoğunlukla işçi lehine karar verir. İşverenin gününde ödemediği her ücret için mevduata uygulanan en yüksek faiz uygulanır. Yani; işçi geç ödenen ücreti için işverenden faiz talep edebilir.

Maaşi ödenmeyen Çalişanin haklari nelerdir?

4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde “Ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir” hükmü gereği işçi, ücretin gününde ödenmemesinden dolayı iş görme borcundan kaçınma hakkını kullanabilir.

Özel güvenlik Sirketini nereye şikayet edebilirim?

Şikâyet, Başvuru ve talepler, telefonla ALO 170’e iletilebilir. Söz konusu iletişim merkezi, mesai saatleriyle sınırlı olmaksızın 7 gün 24 saat aranabilir.

Maaş alamayan işçi tazminat alabilir mi?

İşçi, ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse iş sözleşmesini bu sebebe dayanarak haklı sebeple feshederse kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Maaşını alamayan işçilerin hak kaybına uğramaması için iş avukatı ile iletişime geçmeleri daha sağlıklı olacaktır.

Kaç gün maaş ödenmezse?

İşçinin Kaç Gün İçerisinde Maaşı Ödenmezse İşten Kaçınabilir? İşveren, işçinin ücretini elinde olmayan nedenler (mücbir sebep) dışında ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde ödeyemezse İşK m.34 uyarınca işçi, iş görmeyi bırakabilir.

Bir işçi maaşı ne kadar gecikebilir?

İşçi ücretlerinin ödenmemesi halinde 4857 sayılı İş Kanunun 24. maddesine göre iş akdini haklı nedenle feshedebileceği gibi, ücreti ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir.