Kurumsal şirket nasıl kurulur?

Ana Hatlarıyla Şirket Kuruluşu Aşamaları:

 1. Şirket Türünün Belirlenmesi.
 2. Şirket Esas Sözleşmesinin Hazırlanması
 3. Esas Sözleşmenin Mersis’e Girilerek Onaylatılması
 4. Mersis Sisteminden Potansiyel Vergi Numarasının Alınması
 5. Ticaret Odasına Tescil İçin Başvuru Yapılması
 6. Noter Tasdikli İmza Sirküleri Alınması

Özel limited şirket nedir?

Bir ya da daha fazla tüzel kişi tarafından oluşturulmuş olan şirketlere limited şirketi denilmektedir. Limited şirketinde esas sermaye tamamen bellidir. Bu sermayelerin payı da şirket sahipleri tarafından pay edilmektedir. Limited şirketi kurmak için ticaret siciline de kayıt olmak gereklidir.

Limited şirketin amacı nedir?

Sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşur (TK m. 573/1). TK m. 573/3’e göre limitet şirket kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. Limitet şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar. Sayısı anonim şirketlerden fazladır.

Bir limited şirketin kuruluşu nasıl gerçekleşir?

Limited şirket kuruluş aşamasında aşağıdaki hususları yerine getirmek zorunluluğu bulunuyor: Ticaret unvanı seçmek,(bkz. Ticaret unvanını ve imzaya yetkili şahısların unvanının altına atacakları imzalarını notere tasdik ettirmek. Sermayenin on binde dördü oranındaki tutarı Rekabet Kurumu’nun hesabına yatırmak.

Limited şirket nasıl kurulur maliyeti nedir?

Limited şirketi kurma maliyeti 2021 yılı içinmaksimum 3000 TL’dir. Ayrıntılı şekilde incelenmek istenirse, bir ortak ve bir müdür ile kurulacak olan limited şirketi için ortalama maliyetler şu şekilde özetlenebilir: Kesinleşmiş sermaye: 10000TL. Kira: 1000 – 2000TL.

Tek kişilik limited şirket nasıl kurulur?

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

 1. İmza sirküleri, imza tescil beyannamesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh bilgileri alınır.
 2. Şirket tescili yapılır.
 3. Vergi hesap numarasının alınması için başvuru yapılır.
 4. Defterler alınıp tasdik ettirilir.
 5. Yoklama tutanağı düzenlenir.
 6. Vergi hesap numarası alınır.