KPMG Açilimi nedir?

KPMG, merkezi Amstelveen, Hollanda’da bulunan ve çok uluslu bir profesyonel hizmetler ağıdır. “KPMG” adı “Klynveld Peat Marwick Goerdeler” anlamına gelir. İsim KMG’nin (Klynveld Main Goerdeler) 1987’de Peat Marwick ile birleşmesiyle seçildi.

KPMG ne is yapar?

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan KPMG, geçmişi 1867 yılına dayanan, üye firmalar ağı sistemiyle 146 ülkede 220 binin üzerinde çalışanıyla finansal hizmetler, tüketici ürünleri, otomotiv, endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende, enerji.

Sürdürülebilirlik yükümlülüğü nedir?

Şirketler açısından sürdürülebilirlik konusu, sürdürülebilirlik kaynaklı ortaya çıkan küresel, makroekonomik, çevresel ve toplumsal trendler ile bunlarla bağlantılı hukuki düzenlemelerdeki, değişimlere karşı şirketlerin adapte olabilme kapasitesi olarak özetlenebilir.

Firmalar için sürdürülebilirlik nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin uzun dönemde ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek şirket faaliyetlerini yönetmeleridir. Şirketlerin sadece kâr elde etme amacıyla hareket ettiği günlerin bu zamanda geride kaldığını söyleyebiliriz.

Audit Assistant ne demek?

Denetçi yardımcısı, denetim kapsamını belirlemek, plan oluşturmak, denetim raporları hazırlamak, eksiklikleri tespit etmek, düzeltici önlemler önermek ve denetçinin kendisine atadığı diğer görevleri yerine getirmekle sorumludur.

Murat Alsan kimdir?

Kıdemli Ortak, Türkiye Başkanı KPMG’deki Kariyerine 1995 yılında başlamıştır. 2017 yılına kadar Sorumlu Denetçi ve Denetim Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır. Finans ve telekomünikasyon sektörlerinde tecrübelidir. Murat Alsan KPMG Türkiye Başkanı’dır.

Deloitte merkezi hangi ülke?

Deloitte, 1845 yılında William Welch Deloitte tarafından kurulan Deloitte Touche Tohmatsu Limited bünyesindeki denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, risk danışmanlığı, vergi ve ilgili alanlarda profesyonel danışmanlık markasıdır. Deloitte Touche Tohmatsu Limited İngiltere merkezlidir.

Sürdürülebilir kalkınma kim buldu?

Şablon:Sürdürülebilirliğin boyutları Sürdürülebilir gelişme veya sürdürülebilirlik üç alan veya boyut, yani çevre, ekonomi ve toplum çerçevesinde tanımlanmıştır. Üç boyut çerçevesi ilk olarak ekonomist Rene Passet tarafından 1979’da önerildi.

Sürdürülebilirlik kavramının 3 boyutunda anatomi var mıdır?

Sürdürülebilirliğin Bileşenleri Nelerdir? Sürdürülebilirliğin 3 temel bileşeni bulunmaktadır. Bu bileşenler; çevre koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişimdir. Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için bu kavramlar dengeli bir biçimde yönetilmelidir.

Kurumsal sürdürülebilirlik ne demek?

Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlikle, yani çevresel, sosyal, etik, ekonomik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan strateji olarak tanımlanabilir.

Kurumsal sürdürülebilirlik hangi boyutlardan oluşur?

Bu nedenledir ki, kurumsal sürdürülebilirliğin üç boyutunu oluşturan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları eş zamanlı, dengeli ve bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmelidir.