Kocası iş kazası sonucu ölen bir kadın hangi davayı açabilir?

İş Hukuku açısından davalar ikiye ayrılır: Maddi ve manevi. Maddi davalar da ikiye ayrılmakta olup, destekten yoksun kalma ve iş göremezlik davalarıdır. Temel olarak olaya baktığımızda kocası ölen kadın maddi ve manevi dava açabilir, ancak maddi davanın destekten yoksun kalma davasını açabilir.

Iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölüm gerçekleşmesi halinde işverene açılabilecek davalar nelerdir?

Netice itibariyle iş kazası neticesinde açılacak 3 adet dava tipi mevcuttur :

  • Ceza Soruşturması ve Ceza Davası
  • Maddi ve Manevi Tazminat Davası
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Açılacak Rücu Davaları

Iş kazası nedeniyle ölen kişinin yakınlarına ne kadar ödenir?

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen ya da sürekli iş göremezlik geliri almakta iken ölen sigortalı ölüm aylığı bağlanması için gerekli şartları da yerine getirmiş ise hak sahiplerine hem ölüm geliri hem de ölüm aylığı bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olanın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir.

Kazada ölen çalışanın eşi tazminat davası açabilir mi?

Bu nedenle ölen işçinin desteğine muhtaç olan aile bireyleri ya da yakınları işçinin iş kazası geçirip ölmesi söz konusu olursa destekten yoksun kalma tazminatı talebinde bulunmak için dava açabilecektir.

Tek taraflı maddi hasarlı kazalarda trafik sigortası ödeme yapar mı?

Yani tek taraflı kazalarda araç sürücüsü veya işleteni sigortadan tazminat alamaz. Yine yukarıda açıkladığımız kural gereği sürücü veya işleten kendi kusuruyla meydana gelen kazada bir yakınını kaybetti ise destekten yoksun kalma tazminatı isteyemeyecektir.

Iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle işverene karşı açılabilecek davalar nelerdir?

İş kazası güvenli ya da güvensiz koşullarda çalışan kişilerin başına gelebilecek istenmeyen olaylardır. İş kazaları nedeniyle işverene açılacak davalar genellikle tazminat davalarıdır….Tazminat Davaları

  • Maddi tazminat.
  • Manevi tazminat.
  • Rücu davalarıdır.

Iş kazalarında meslekte kazanma gücü kaybı oranı yüzde kaç olursa sürekli iş göremezlik ödeneği bağlanır?

İş kazası sonucunda meslekte kazanma gücü kaybı %100 olduğu takdirde işçiye sürekli tam iş göremezlik maaşı bağlanır. Ancak sigortalı işçinin meslekte kazanma gücü kaybı %10 ve üstünde ancak %100’ün altında ise sürekli kısmi iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.