Kısa ödenek nedir?

Kısa çalışma ödeneği, Türkiye’de Covid-19’un ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında hayata geçirilen; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde …

Bütçede ödenek nedir?

Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır.

Kısa çalışma ödeneği kaç ay ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir.

Kısa çalışma ödeneği kimler alabilir?

Cevap: Çalıştığı işyerinde işin geçici süre durdurulması halinde belli şartlarla, işverenin talebi ve İŞKUR’un da talebi onaylaması halinde en fazla üç ay için o işyerinde çalışan işçilere, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ veriliyor.

Yedek ödenek genel bütçe başlangıç ödeneğinin yüzde kaçını geçemez?

İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.

Ödenek aktarımı nasıl yapılır?

  1. KURUM DÜZEYİNDE ÖDENEK AKTARMA İŞLEMİ
  2. Harcama birimleri tarafından aktarma talep yazısı Başkanlığımıza gelir.
  3. 2 Başkanlık tarafından evrak havale edilir.
  4. Aktarma yetkisi hesaplanır.
  5. Talep edilen ödenek miktarı, ödenek.
  6. E-bütçe sistemi üzerinden önce Kurum düzeyinde ödenek aktarma işlemi girişi yapılarak; onaylanır.

Kısa çalışma ödeneği alan biri işsizlik maaşı alabilir mi?

Kısa çalışma ödeneği miktar olarak değil, süre olarak işsizlik maaşından düşülüyor. Dolayısıyla işçinin maddi açıdan kaybı olmuyor, yalnızca işsizlik maaşı alabileceği süre kısalıyor. Kısa çalışma ödeneği alan işçi, kısa çalışmanın başlangıç tarihi itibarıyla işsizlik ödeneğine hak kazanmış oluyor.