Kısa çalışma ödeneği alan işsizlik maaşı alabiliyor mu?

Kısa çalışma ödeneği miktar olarak değil, süre olarak işsizlik maaşından düşülüyor. Dolayısıyla işçinin maddi açıdan kaybı olmuyor, yalnızca işsizlik maaşı alabileceği süre kısalıyor. Kısa çalışma ödeneği alan işçi, kısa çalışmanın başlangıç tarihi itibarıyla işsizlik ödeneğine hak kazanmış oluyor.

Sözleşme bitiminde işsizlik maaşı alınır mı?

Belirli süreli iş sözleşmesi süresi sonunda kendiliğinden sona erdiğinde ve yenilenmediğinde işçi diğer yasal koşulları yerine getiriyorsa işsizlik ödeneği alabilir. Yani belirli süreli iş sözleşmesinin süresi sonunda sona ermesi hali, işsizlik ödeneğine hak kazandıran bir durumdur.

İşsizlik ödemesini kimler alabilir?

İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Sigortalı işsizler, TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte her hangi bir PTTBank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı?

Daha önce alınan kararlar ile uzatılan kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle sona erecek. Ekonomide salgın kaynaklı olumsuzlukların sürdüğünü savunan işverenler ise, kısa çalışma ödeneğinin 2021 yılının sonuna kadar devam etmesi talebini yineledi.

Iş sözleşmesi bitince tazminat alınır mı?

Belirli süreli iş sözleşmesinin, sözleşme süresinin bitimi ile sona ermesi hali, kanunda sayılan sebepler arasında yer almıyor. Buna göre, belirli süreli iş sözleşmesi, sözleşme süresinin sona ermesine bağlı olarak kendiliğinden sona erdiğinde, kıdem tazminatına hak kazanılamıyor.

Iş sözleşmesi bitince ne olur?

Belirli süreli iş sözleşmesi bitince taraflarca belirlenmiş olan sürenin bitmesi sonucunda kural olarak kendiliğinden sona erer. Bu sona erme ise, bir fesih olarak değerlendirilemeyeceği için feshe bağlı olarak da sonuçlar da ortaya çıkmaz. Dolayısıyla da işçi kıdem tazminatına da hak kazanamaz.

Vergi levhası olan işsizlik maaşı alabilir mi?

Öte yandan vergi mükellefi veya şirket ortağı olup herhangi bir işyerinde sigortalı işçi olarak çalışmaktayken işsizlik maaşı almayı hak edecek şekilde işten çıkan veya çıkarılan, dolayısıyla işsizlik maaşı alma şartlarını taşıyan kişi işsizlik maaşı alamaz.

İşsizlik maaşı almaya nasıl hak kazanılır?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar işsizlik maaşı için başvuruda bulunabilir.