Kimler vergi sorumlusu olabilir?

Söz konusu kanun maddesine göre: Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Vergi sorumlusu ise, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişidir.

Kısıtlıların vergi mükellefiyeti ile ilgili görevlerini kim yerine getirir?

Aynı şekilde, küçüklerin ve kısıtlıların vergi mükellefi veya sorumlusu olması durumunda da bunların vergi ödevlerinin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirilmesi gerekiyor. Kanuni temsilciler bu şekilde ödemek zorunda kaldıkları vergi asılları için asıl mükellefe rücu edebilirler.

Limited şirketlerde vergi sorumlusu kimdir?

Söz konusu düzenlemeler kapsamında ana kural bir limited şirkette, vergi borcu gibi kamu idarelerine karşı ödenmemiş borçlardan ilk olarak ilgili şirketin sorumlu olmasıdır. İlgili amme alacağının şirket malvarlığından karşılanamaması durumunda ise, kanuni temsilcilerin ve/veya ortakların sorumluluğu gündeme gelir.

Küçüklerin vergi sorumlusu kimdir?

Küçükler ve kısıtlıların mükellef olması halinde bunlara düşen ödevler, kanuni temsilciler tarafından yerine getirilir. Bilindiği gibi küçüklerle kısıtlıların kanuni temsilcileri veli, vasi veya kayyumdur.

Küçüklerin vergi yükümlülüğünü hangisi yerine getirir?

Küçükler ve kısıtlıların mükellef olması halinde bunlara düşen ödevler, kanuni temsilciler tarafından yerine getirilir. Cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan topluluklar vergi mükellefi olduklarında sözü edilen ödevler bunları idare edenler veya varsa temsilciler tarafından yerine getirilir.

Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir ne demek?

Vergi Usul Kanunun 9 uncu maddesine göre, “Mükellefiyet ve vergi sorumluluğu için kanuni ehliyet şart değildir.” Kanuni ehliyete sahip olmayan kişilerin vergi doğuran işlemleri söz konusu ise, ehliyetin olmaması bu kişiler adına mükellefiyet tesisine engel değildir.