Kazalı çalışan meslekte kazanma gücünü en az hangi oranda kaybederse sürekli iş görmezlik geliri ne hak eder?

*İş kazası veya meslek hastalığı geçirmesi sonucu meslekte kazanma gücünü 0 yitiren işçiye sürekli tam iş göremezlik geliri bağlanır ve işçinin aylık kazancının p’i oranında hesaplanır.

Iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücü kayıp oranı 10 ve daha fazla ise SGK tarafından sigortalıya ne geliri bağlanır?

İş kazası sonucunda meslekte kazanma gücü kaybı 0 olduğu takdirde işçiye sürekli tam iş göremezlik maaşı bağlanır. Ancak sigortalı işçinin meslekte kazanma gücü kaybı %10 ve üstünde ancak 0’ün altında ise sürekli kısmi iş göremezlik geliri bağlanmaktadır.

Iş gücü kaybı nasıl hesaplanir?

Sürekli iş göremezlik geliri sigortalının; -Tam iş göremezliği halinde; Günlük kazanç x 30 x % 70 , -Kısmi iş göremezliği halinde ise Günlük kazanç x 30 x % 70 x SİD (sürekli iş göremezlik derecesi) formüllerine göre hesaplanmaktadır.

SGK tahkikat raporu nedir?

Maluliyetin kesinleşmesinden sonra SGK müfettişi tarafından tahkikat raporu düzenlemekte olup, bu raporda iş kazasında kusuru bulunan kişilerin kusur oranları belirlendikten sonra SGK tahkikatı son bulmaktadır.

Iş gücü kaybı tazminatı nedir?

Bugün uygulamada, kişinin kalıcı sakatlıkları nedeniyle oluşan beden gücü kaybı nedeniyle, gelirinde ve dolayısıyla mal varlığında bir eksilme meydana gelmemiş olsa dahi, tazminatın gerekeceği kabul edilmekte ve bu, güç (efor) kaybı tazminatı diye adlandırılmaktadır.

Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Nedir?

ç) İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği, Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır.

Iş göremezlik en az yüzde kaç?

Sürekli iş görmezlik maaşı alabilmek için öncelikle en az yüzde 10 oranında mesleki anlamda kaybın yaşanması aranmaktadır. Bu tespit Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından raporlamaktadır.

Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az kaç oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır?

– İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik …