Kayıp çekler için ne yapılmalı?

Kendi iradesi dışında bir takım sebeplerle çek elinden çıkan ve zayi olan kişi asliye ticaret mahkemesine başvurarak kaybolan çek için ödemeden men yasağı alarak iptalini talep eder. Mahkeme ödemeden men yasağı verir, 6 aylık ilan süresi vardır. 3 kere aralıkla Türk Ticaret Sicil gazetesinden ilan yapılır.

Çek hangi durumlarda iptal edilir?

Kıymetli evrak niteliğinde olan çekin; çalınması, kaybolması, yanması, yırtılması veya başka herhangi bir şekilde kullanılmaz hale gelmesi durumlarında (yani senedin zayi olduğu hallerde) çekten ayrı olarak ileri sürülemeyen hakkın yeniden tesis edilebilmesi ve zararı doğmasının önüne geçilmesi amacıyla yapılan hukuki …

Kaybolan çekin Odemesi nasıl?

Bu tarz bir şeyin yaşanması halinde öncelikli olarak yapılacak şey ilgili bankaya gitmek ve bir dilekçe yazmaktır. Bu dilekçede çekin numarası, tarihi, miktarı detaylı bir şekilde belirtilmeli ve bankaya çekin kaybolduğuna dair bir yazı eklenerek olası bir durumda ödeme yapılmaması, çekin iptali talep edilmelidir.

Çek iptalini kimler isteyebilir?

TTK’nın 651/2. maddesi uyarınca iptal davasını, çekin zayi olduğu veya zıyaın ortaya çıktığı anda çek üzerinde hak sahibi olan kişi açabilir. Yargıtay yerleşik kararlarında, çekin iptalini isteme yetkisinin lehdar ve hamile ait olduğunu, keşidecinin iptal davası açma hakkının bulunmadığını belirtmektedir.

Kaybolan çek ödenir mi?

Özetle ibraz süresi içinde kötü niyetli 3. Kisi çeki bankaya ibraz ederse banka ödeme yapabilir. Kaybolan çek sonrasinda sadece bu yola basvurmak oldukça risklidir. Kural olarak iptal davasini, çeki düzenleyen degil, hamilin açmasi gerekir. Bu hususta oldukça çok Yargitay karari da mevcuttur.

Çeki kaybeden keşideci ne yapmalı?

Çekini zayi eden keşidecinin yapabileceği tek şey TTK m. 711/3’e göre muhatap bankaya ödemeden men talimatı vermek ve çekin ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibrazını beklemek olacaktır. İbraz süresinin sonunda ise çekten caymaktır.

Çek iptal olursa ne olur?

ÇEK İPTAL KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ Bu kararlar bir ilam değil, tespit niteliğine haiz kararlardır. Bunun haricinde maddi hukuk açısından hukuki neticesi yoktur. Hasımsız olarak açılan zayi nedeniyle iptal davasında çekin iptaline karar verilmesi, senedi elinde bulunduran meşru hamilin takip hakkına etki etmez.

Yazilan çek iptal olur mu?

Kanunumuza göre çek bir ödeme aracıdır. Çek kaybedildiğinde, çalındığında veya tahrif edildiğinde çekin iptal edilebilmesi için çek iptal davası açılması gerekmektedir. Mahkeme kararı olmadan bir çek iptal edilemez.

Çek yırtılırsa ne olur?

Kanunumuza göre çek bir ödeme aracıdır. Çekin üzerine bir şeyler dökülmesi, çekin yırtılması, çekin yanması, çekin kaybolması gibi durumlarda çekin hamil tarafından bankaya ibrazı imkânsız hale gelir, bu durum hukuk dilinde çekin zayi olmasıdır. Yani çekin zayi olması durumunda açılacak dava çek iptal davasıdır.

Çeki kaybeden hamil ne yapmalı?

Çeki herhangi bir nedenle kaybeden veya tahrif eden (örneğin çamaşır makinasında yıkamak gibi) kişi hamilin yerleşim yeri ya da ödeme yerindeki Asliye Ticaret Mahkemelerine başvurarak bu çekin zayi olduğunu belirten bir dilekçe ile çeki iptal ettirebilmektedir.

Çek nasıl iptal edilir?

Çekin zayi olması halinde, çek üzerinde hak sahibi olan kişi, Asliye Ticaret Mahkemesi’nde hasımsız olarak çek iptal davası açabilecektir. Çek iptal davası açmak için çek iptal dava dilekçesi yazmak ve mahkeme harçlarını ödemek gerekmektedir. Çek iptali davalarında mahkemeden mutlaka ödeme yasağı talep edilmelidir.

Keşideci çeki iptal edebilir mi?

Keşideci nedir sorusunun cevabını bulduktan sonra cevaplanması gereken en önemli soru, “keşideci çek iptali isteyebilir mi” sorusudur. Türk Ticaret Kanunu’na göre keşide edilmiş bir çekin iptalini sadece ve sadece lehtar veya hamil isteyebilir. Keşidecinin çek iptali isteme hakkı bulunmamaktadır.