Kara Avcılığı Kanunun amacı nedir?

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; sürdürülebilir av ve yaban hayatı yönetimi için av ve yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamları ile birlikte korunmalarını, geliştirilmelerini, avlanmalarının kontrol altına alınmasını, avcılığın düzenlenmesini, av kaynaklarının millî ekonomi açısından faydalı olacak şekilde …

4915 sayılı kanun ne ile ilgilidir?

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20 nci maddesi kapsamında el konulan eşyaların mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı kesinleşinceye kadar muhafazasına; mülkiyeti Çevre ve Orman Bakanlığına geçenlerin değerlendirilmesine ve imha edilmelerine ilişkin iş ve …

Avlanma yasağı nedir?

Kaçak avlanma, avcılık, hasat toplama, balıkçılık veya tuzak yoluyla yabani bitkilerin ve hayvanların yasa dışı biçimde ele geçirilmesidir. Buna karşılık, evcil hayvanları ve bitkileri çalmak veya öldürmek hırsızlık olarak kabul edilir.

Kara avcılığı nedir?

Kara hayvanları avlamaya yönelik avlanma türüne kara avı denir. Domuz avı, geyik avı, teke avı, ördek avı, bıldırcın avı, kaz avı ve benzeri alt türleri vardır.Kara avı malzemeleri nelerdir?

Ülkemizde avcılık hangi kanuna göre yapılmaktadır?

Türkiye’de kara avcılığı, 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümlerine göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir.

2021 ve 2022 av sezonu ne zaman açılıyor?

2021 VE 2022 AV SEZONU NE ZAMAN AÇILIYOR? Yapılan toplantı sonuncunda çıkan kararla 2021 av sezonu, 15 Ağustos’ta başlayacak ve 15 Kasım tarihinde son bulacak. Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve Resmi Tatil günlerinde avlanma serbest olacak.

Türkiyedeki av hayvanları nelerdir?

Bıldırcın, kınalı keklik, yaban ördeği, yaban kazı, domuz, tilki, tavşan, çakal, ayı, geyik avı yapılır.

Neden av yasağı var?

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen av yasağı uygulaması hem ekolojik dengenin korunması hem de bu ucuz ama değerli protein kaynağından gelecek nesillerin de faydalanması için …