Kamuda çalışan taşeron işçiler hangi statüde?

Yeni düzenlemeye göre bakanlıklar, genel müdürlükler, üst kurullar ve üniversitelerde çalışan ve önemli bir bölümü memurun işini yapan 450 bin taşeron işçisi ‘kamu işçisi’ ismiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 4/D statüsünde devlet kadrosuna alınacak.

Kadroya geçen işçiler hangi kanuna tabi?

4D işçi kadrosu demek geçici işte çalışan işçi sözleşmesinin süreli olarak yapıldığı sadece belirli haklara sahip sürekli işçilerle de çalışabilen geçici işçi kadrosu demektir. Bu işçi kadrosunun özlük hakları 4587 sayılı iş kanunu ve 657 sayılı kanuna göre belirlenmektedir.

Taşerona kadro ne zaman verildi?

Taşeron işçilerin uzun zamandır beklediği kadro hayali gerçek oldu. 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile taşeron işçilerin devlet kadrosuna alınması kararı verildi. Taşeron işçilerin kadroya geçiş süreci başladı.

Taşeron işçilere kadro verilecek mi?

1- Kamuda çalışan taşeron işçilere, işçilerin beklediği şekilde bir kadro verilmeyecektir. 2- Bu işçiler, ne memur statüsüne alınacak ne de kadrolu işçi olarak çalıştırılacaktır. 6- Taşeron işçiler bu özel sözleşmeli personel olmak için geçmişe dönük taleplerinden, varsa davalarından vazgeçmek zorunda kalacaklardır.

Belediyedeki işçiler hangi statüde?

4D taşeron işçilerin kadroya alınmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 4/D statüsüdür. Taşeron işçiler bu kadroya alınarak kamu işçisi olacaklar.

4d işçi 657 ye tabi mi?

•4/D kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.

Belediyede çalışan taşeron işçilere kadro var mı?

Dolayısıyla belediyelerde çalışan taşeron işçilerden hiç biri kadroya geçirilmemiş, bir şirketten diğer bir şirkete transfer edilmiştir. Yüzde ellisinden fazlası belediyelere yani kamuya ait olan bu şirketler esasında kamu şirketi olup yapılan işler de kamu hizmetidir.

Kimler kamu işçisi sayılır?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4d kadrosu 657 ye tabi mi?

657 sayılı Kanun kapsamında memurların haftalık çalışma süresi ise 40 saattir ve haftada 5 gün çalışırlar. 4/D kapsamındaki işçiler, 657 sayılı Kanuna tabi değildir ve haftalık 45 saate kadar çalıştırılmaları mümkündür.

Kamuda çalışan taşeron işçiler hangi statüde?

Yeni düzenlemeye göre bakanlıklar, genel müdürlükler, üst kurullar ve üniversitelerde çalışan ve önemli bir bölümü memurun işini yapan 450 bin taşeron işçisi ‘kamu işçisi’ ismiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ndaki 4/D statüsünde devlet kadrosuna alınacak.

4a sürekli işçi ne demek?

4/A olarak yer alan eski sistemde, SSK’ ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. İş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişileri kapsamaktadır. 4/a olan kavram daha sonra 5510 sayılı yeni yasa ile SGK kapsamında yer almıştır. SGK kapsamında olanları kapsayan bu kola 4 A denilmektedir.

Taşeron işçiye kadro var mı?

1- Kamuda çalışan taşeron işçilere, işçilerin beklediği şekilde bir kadro verilmeyecektir. 5- Düzenlemenin 12 ay ve tam zamanlı işçileri kapsadığı belirtilmektedir. Bu, kamu idarelerinin çok defa yaptığı kısa süreli ihalelerle çalıştırdığı işçilerin kapsam dışında tutulması demektir.

4 d nedir kimleri kapsar?

4D süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan işçilerin geçici işlerine denmektedir. A, B ve C fıkralarında belirtilenlerin dışında kalırlar. Sürekli işçi kadroları ile birlikte çalışabilirler. Kampanyalar, mevsimlik işler, orman yangınıyla mücadele hizmetleri, kamu alanlarında geçici alanları kapsamaktadır.

Taşeron işçiler ne zaman kadroya geçti?

– Hükümet, 24 Aralık 2017’de yayımlandığı 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 1 Nisan 2018 itibarıyla kamudaki taşeron işçileri kadroya, belediyelerdeki taşeron işçileri de belediye şirketlerine geçirdi.

4 A çalışan ne anlamına gelir?

4a: SSK’ya pirim ödemesi yapan kişileri kapsar. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanlarını ifade eder. 4a sistemi 5510 sayılı yasa kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu altında yer alır.

4 A statüsü ne demek?

4D işçi kadrosu demek geçici işte çalışan işçi sözleşmesinin süreli olarak yapıldığı sadece belirli haklara sahip sürekli işçilerle de çalışabilen geçici işçi kadrosu demektir. Bu işçi kadrosunun özlük hakları 4587 sayılı iş kanunu ve 657 sayılı kanuna göre belirlenmektedir.

Taşeron işçiye zam var mı?

Taşerondan kadroya geçen işçiler diğer artışlardan da faydalanacak. Bakan Bilgin, “2021-2022’nin birinci altı ayı için yüzde 12, ikinci altı ay için yüzde 5 ve enflayon farkı olmak üzere yüzde 21’lik zamma ulaştık” dedi.

Kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro var mı?

Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı.