Istihbarat elemanı nasıl olunur?

İstihbarat uzmanı branşına başvurabilmek için aşağıdaki temel şartların sağlanması gerekmektedir:

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. 35 yaşını doldurmamış olmak.
  3. Üniversitelerin en az 4 yıllık örgün eğitim veren lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Mit Ajanı evlenebilir mi?

> Teşkilatımızın yürüttüğü görevin özelliği ve önemi nedeniyle personelin ilgili mevzuatımızda öngörülen bazı şart ve vasıfları haiz bulunması gerekmektedir. Yabancı asıl veya uyruklu kişilerle evlenme yasağı da bunlardan birisidir.

Mit rütbeleri nelerdir?

-Milli İstihbarat Teşkilatı’nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde olduğu gibi rütbe sistemi bulunmamakta, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Başkan, Daire Başkanı, Şube Müdürü gibi yönetsel sıfatlar kullanılmaktadır.

MIT olmak için hangi üniversite?

Mit için herhangi bir bölüm bulunmamaktadır. Gerekli şartları yerine getiren kişilerin açılan iş başvurularını takip etmeleri gerekmektedir. Fakat 4 yıllık üniversite mezunu olmak yeterli olmamaktadır. Kişilerin yabancı dil konusunda da yeteneğe ve bilgiye sahip olması gerekmektedir.

Mite kimler başvurabilir?

Genel başvuru yapabilmek için aşağıdaki temel şartları sağlamanız gerekmektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 35 yaşını doldurmamış olmak. En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır).

FBI olmak için ne gerekir?

FBI Özel Ajanı olma temel özellikleri katıdır:

  • Amerikan vatandaşı olmak.
  • Emekli bir feragat aramıyorsanız, 23 ile 36 arasında olmalısınız.
  • Akredite edilmiş dört yıllık bir üniversiteden lisans derecesine sahip olmak.
  • Geçerli bir eyalet ehliyetine sahip olmak.

MİT hangi bölüm mezunlarını alıyor?

Millî İstihbarat Teşkilâtı’na başvurabilmek için, Dil Uzmanı branşı hariç olmak üzere, en az meslek yüksekokulu mezunu olmanız gerekir. Dil Uzmanı branşında İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollandaca dışında kalan diller için en az ortaöğretim (lise) mezunu olmanız gerekir.

MİT kimler başvurabilir?

Mitte hangi meslekler var?

Bu kadrolarda istihbarat uzmanları, mühendis, bilgisayar programcıları, mütercim-tercüman, doktor, psikolog, insan kaynakları uzmanı, idari ve mali iler uzmanlığı gibi kadrolar olduğunu MİT’in web sitesinden öğreniyoruz.

MİT elemanı nasıl olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık örgün eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olan kişiler MİT çalışanı olabilirler. Bu noktada yabancı dil bilgisi de çok önem taşımaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nda çalışmak isteyen kişiler İngilizce, Almanca ve ya Fransızca dillerinden YDS puanı 70 ve üzeri olmalıdır.

Mite lise mezunu girebilir mi?

FBI ajanı olmak için ne yapmak gerekir?